20 februari 2017

CDA Westervoort blij met groenaanplant Brugweg

Donderdag 16 februari start de gemeente Westervoort met de aanplant van nieuwe bomen en hagen langs de Brugweg. Hiermee krijgt de entree van Westervoort vanuit de richting Arnhem een veel mooier aangezicht. Als initiator van de vergroening van ‘de poort van de Liemers’ geldt het bevlogen CDA raadslid Jur Hofland. Uit zorg voor de leefbaarheid van de aangrenzende wijk de Mosterdhof heeft hij in de gemeenteraad, gewapend met wetenschappelijke onderzoeken, fel gepleit voor de aanplant van functioneel groen. Nieuwe beplanting zou kunnen helpen om het geluid van doorgaand verkeer en de verspreiding van fijnstof zoveel mogelijk terug te brengen. Daarom wordt de nu op handen zijnde aanplant van 20 eiken, een beukenhaag en schermen met klimop langs de Brugweg door de christendemocraten als een kleine overwinning gevierd.

Kaalslag
Samen met de bewoners van de Mosterdhof was het CDA ‘not amused’ over de kaalslag die aan beide zijden van de Brugweg heeft plaatsgevonden. Hierdoor werd de wijk Mosterdhof sterker blootgesteld aan de overlast van het dagelijks in grote aantallen passerende verkeer van auto’s en treinen. Daarom hebben de christendemocraten bij de behandeling van het zogeheten Bomenbeheerplan in de gemeenteraad een voorstel ingediend om de Brugweg nieuw aan te planten, en dan zoveel mogelijk met functioneel groen dat de overlast van geluid en fijnstof zou kunnen verminderen. Dit voorstel werd door alle partijen in de raad gesteund.

Functioneel groen
Om het nieuw aan te planten groen ook daadwerkelijk functioneel te laten zijn, moet het op een speciale manier worden aangeplant. Om die reden zal langs de straatkant aan de zijde van de Mosterdhof een blokhaag van beuken worden aangebracht, met daarachter schermen begroeid met klimop. Daar tussendoor zullen 20 zogeheten Moeraseiken worden gezet om alles behalve functioneel ook nog eens mooi voor het oog te maken. Zodra de nieuwe aanplant wat volgroeid zal zijn, zal dit volgens de deskundigen absoluut een positief effect hebben op het leefklimaat in de Mosterdhof.

Wijkraad Mosterdhof tevreden
Om het plaatje compleet te maken, hoopt de gemeente spoorbeheerder Prorail binnenkort ook nog te kunnen bewegen voor toestemming tot de aanplant van een haag van klimop aan de overkant van de weg. Wanneer dat allemaal lukt, dan is Westervoort na de reconstructie van de Dorpstraat/Hamersestraat voor inwoners en passanten weer een beetje mooier geworden. Met Hofland voorop is het CDA er bijzonder blij mee. Datzelfde geldt voor de wijkraad van de Mosterdhoef die zeer tevreden is over de binnenkort te starten werkzaamheden.

Voor meer informatie:
CDA, Jur Hofland  -telefoonnummer: 0263115702

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.