11 februari 2018

Geen verhoging gemeentelijke belastingen

Onder leiding van CDA wethouder van Financiën, Theo Kampschreur, is de financiële positie van de gemeente Westervoort de afgelopen vier jaar opvallend verbeterd. Reden voor Team CDA Westervoort om na de gemeenteraadsverkiezingen de gemeentelijke belastingdruk niet te verhogen. En dat terwijl het totaal van gemeentelijke belastingen en heffingen voor de gemiddelde Westervoortse burger op dit moment al lager is dan in de andere Liemerse gemeenten.

Vier jaar geleden, beschikte Westervoort over een vrij besteedbare algemene reserve van € 3,8 miljoen. Wanneer over enige maanden de jaarrekening 2017 zal zijn vastgesteld, dan zal die algemene reserve naar verwachting zijn toegenomen tot maar liefst € 6,2 miljoen. Hoewel daarvan waarschijnlijk nog € 0,5 miljoen zal moeten worden aangewend voor de afbouw van de voormalige sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven, resteert daarna nog altijd een reserve van € 5,7 miljoen.

overschot
Voorlopig ziet het er naar uit dat die reserve de komende 4 jaar alleen nog zal groeien, omdat er bij ongewijzigd beleid jaarlijks een gemeentelijk exploitatie-overschot zal zijn van circa € 0,5 miljoen. Het resultaat van vier jaren actief financieel beleid, waarvan we hier graag enkele wapenfeiten willen vermelden:

  • De invoering van de Westervoortse precarioheffing die de gemeente tot en met het moment van verplichte afschaffing in 2022 circa € 1 miljoen aan extra inkomsten heeft gegeven. De doorbelasting van deze heffing aan de Westervoortse inwoners via de gasrekening bedraagt slechts 7 eurocent per jaar.
  • De verkoop van reclameruimte langs de openbare weg die Westervoort de komende 10 jaar totaal € 150.000 aan netto opbrengst zal opleveren, daar waar voorheen geen enkele opbrengst werd gerealiseerd.
  • De inspanningen die zijn ondernomen om de volledige boekhoudkundige afschrijving van de leeggekomen schoolgebouwen Flierefluiter en Uitterweert te voorkomen (voordeel circa € 1 miljoen).
  • De recente vondst na actief speurwerk van wethouder Kampschreur van eerdere uitgaven ter grootte van circa € 500.000 aan het gemeentelijke fonds voor startersleningen, die administratief gezien ten onrechte als uitgaven waren ingeboekt. Als gevolg hiervan zal de algemene reserve van Westervoort met diezelfde ‘teruggevonden’ € 500.000 toenemen.

sterke financiële positie
Team CDA zou daarom liefst ook de komende 4 jaar weer met een eigen wethouder het doelmatig gebruik van de gemeentefinanciën willen blijven bewaken. Een sterke financiële positie is een belangrijke voorwaarde om bestuurlijk zelfstandig te kunnen blijven. Tegelijkertijd biedt de sterke financiële positie alle mogelijkheden om nieuwe beleidsvoorstellen uit het CDA verkiezingsprogramma ook daadwerkelijk te realiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.