09 maart 2018

Nieuwe woningen voor jong en oud

100% Lokaal * Als kleinste gemeente van Nederland qua oppervlakte is Westervoort vrijwel volledig volgebouwd. Niettemin is de vraag naar sociale huurwoningen in ons dorp bijzonder groot. Westervoortse jongeren hebben helaas nog steeds weinig kans om binnen Westervoort een betaalbare huurwoning te bemachtigen.

Team CDA blijft zich daarom inzetten voor de kwestie van de jongerenhuisvesting in ons dorp, bijvoorbeeld via nieuwbouw van huurwoningen op het terrein van de voormalige school de Flierefluiter, maar ook via de realisatie van speciale maatwerkprojecten met woningcorporatie Vivare, of de exclusieve vermelding van vrijgekomen Westervoortse huurwoningen via Westervoortplaza.nl.

100 nieuwe woningen
In dit verband is het belangrijk te weten, dat Westervoort van de provincie sinds kort weer mogelijkheden heeft gekregen om naast de lopende nieuwbouwprojecten Beekenoord, Schans en Hamerden nog ongeveer 100 nieuwe woningen te bouwen. Op dit moment onderzoekt de gemeente welke plekken in het dorp zich daarvoor het beste lenen. Maar ook aan wat voor soort woningen op de langere termijn dan de meeste behoefte bestaat.

appartementen voor ouderen
Team CDA is zich ervan bewust dat er naast woonruimte voor jongeren binnen het dorp ook een stijgende behoefte is aan appartementen voor het snel groeiende aantal Westervoortse 50 en 60 plussers. Liefst zouden deze zo dicht mogelijk bij de dorpskern willen wonen. Omdat het daar al redelijk vol is, zou ook kunnen worden bekeken of die appartementen mogelijk kunnen worden gerealiseerd in de buurt van de dijken met uitzicht over de Westervoort omringende rivieren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.