31 maart 2018

Westervoort verkent mogelijkheden coalitie CDA-SP-D66

Na een eerste oriënterende gespreksronde van verkiezingswinnaar CDA met alle Westervoortse politieke partijen, willen de christendemocraten samen met SP en D66 de mogelijkheden van vorming van een nieuwe coalitie verder gaan verkennen. Hoewel voortzetting van de huidige coalitie van CDA, VVD en D66 getalsmatig gezien zeker mogelijk was geweest, blijkt het onderling vertrouwen tussen de huidige coalitiegenoten daarvoor onvoldoende aanwezig te zijn.

In de gesprekken met alle partijen bleek dat drie daarvan voorzetting van de bestaande coalitie van CDA, VVD en D66 objectief gezien als de meest logische optie beschouwden. Immers, van deze partijen hebben CDA (6 zetels) en D66 (2 zetels) hun huidige zetelaantal behouden terwijl de VVD (3 zetels) er 1 heeft gewonnen. Niettemin kiezen CDA, SP en D66 in deze verkennende fase voor een andere variant. Daarbij gelden verschillende argumenten.

gebrek aan chemie
Met name tussen de huidige coalitiepartijen CDA en VVD zijn de onderlinge verhoudingen gedurende de laatste jaren minder geworden. De ongemakkelijke verhouding tussen de partijen uitte zich kort voor de verkiezingen bijvoorbeeld tijdens de raadsbehandeling van het kruispunt Dorpsplein/Parallelweg, maar ook tijdens het tumult dat ontstond naar aanleiding van een VVD verkiezingspamflet. Uiteenlopende bestuursstijlen en gebrek aan chemie tussen de beide raadsfracties lijken hieraan ten grondslag te liggen.

Het afgenomen onderling vertrouwen wordt ook door de nieuw beoogde coalitiepartners SP en D66 herkend. Daarom zien ook zij voortzetting van de huidige coalitie van CDA, VVD en D66 niet als de meest stabiele optie. De beoogde uitwisseling van VVD voor SP blijken vier van de zes Westervoortse partijen in de eerste informatieronde alleszins verdedigbaar te vinden.

SP gevestigde factor
Vier jaar geleden boekte de SP vanuit het niets met vier gemeenteraadszetels een belangrijke verkiezingsoverwinning. Omdat de leden van de SP fractie destijds bij alle andere Westervoortse partijen onbekend waren, voelden deze zich onvoldoende comfortabel om met de politieke nieuwkomers een coalitie aan te gaan. Inmiddels is de SP een gevestigde factor in de Westervoortse gemeentepolitiek en weet iedereen wat men van de SP kan verwachten. De SP-ers zitten op dit moment programmatisch gezien opvallend dicht bij CDA en D66 en hebben de afgelopen vier jaar bijna alle voorstellen van het huidige college gesteund.

Gemeten naar het aantal stemmen is de SP ook deze verkiezingen na het CDA de tweede partij van Westervoort gebleken. Als gevolg kan de beoogde combinatie van CDA-SP-D66 over net zoveel zetels beschikken als die van CDA-VVD-D66.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.