21 februari 2018

Woningen voor jongeren

100% Lokaal * Vier jaar geleden beloofde Team CDA Westervoort in haar verkiezingsprogramma zich sterk te zullen maken voor meer betaalbare huurwoningen voor Westervoortse jongeren. Hoewel de resultaten hiervan voor de buitenwereld misschien nog onvoldoende zichtbaar zijn, is aan dit thema de afgelopen jaren wel degelijk hard getrokken. Succes is (helaas) een kwestie van de lange adem en juist om die reden wil Team CDA de ingezette route na de gemeenteraadsverkiezingen bijzonder graag voortzetten.

Toen Team CDA het probleem van de jongerenhuisvesting 4 jaar geleden politiek op de agenda zette, leek er vooral verbazing te zijn bij de andere politieke partijen. Een deel van hen beweerde dat het probleem helemaal niet zou bestaan. Dat jongeren door het systeem van loting voldoende kans zouden maken op een Westervoortse huurwoning, of dat ze helemaal niet in Westervoort zouden willen blijven wonen maar met z’n allen veel liever naar de stad zouden willen verhuizen.

minimale kansen
Het heeft CDA wethouder Kampschreur de eerste twee jaar van zijn bestuursperiode dan ook veel moeite gekost om beleidsmakers, woningcorporaties en andere politieke partijen duidelijk te maken dat een groot deel van de Westervoortse jongeren wel degelijk graag in Westervoort zou willen wonen. Dat het bestaande systeem van toewijzing van huurwoningen jongeren minimale kansen biedt en dat er om die reden dus echts iets zou moeten gebeuren. De wethouder heeft hiervoor bestaande gegevens over regionale huurwoningtoewijzing diepgrondig geanalyseerd, maar ook een enquête geïntroduceerd voor mensen die uit Westervoort naar een andere plaats waren verhuisd om zo meer inzicht te krijgen in hun redenen van vertrek. De vertrekredenen van jongeren hadden daarbij bijzondere aandacht.

echt iets aan de hand
Nadat andere beleidsmakersop er op basis van deze analyses langzaam van overtuigd raakten dat er met jongerenhuisvesting in Westervoort echt iets aan de hand is, en dat het probleem in Westervoort sterker speelt dan in andere gemeenten, kon er eindelijk aan een oplossingsroute worden gewerkt. Daarbij staan de volgende wegen open:

  • Meer toewijzing van vrijkomende huurwoningen aan Westervoortse jongeren via een speciale maatwerkovereenkomst met woningcorporatie Vivare. Met Vivare is afgesproken dat hiervoor dit jaar de vereiste onderzoeksgegevens zullen worden verzameld.
  • Bouw van huurwoningen voor Westervoortse jongeren via speciale nieuwbouwprogramma’s. De eerste activiteit in deze richting is het streven van wethouder Kampschreur om op het terrein van de leeggekomen school de Flierefluiter nieuwe huurwoningen voor Westervoortse jongeren te realiseren.
  • Het actief zoeken naar bestaande gebouwen die getransformeerd kunnen worden tot zogenaamde onzelfstandige wooneenheden voor Westervoortse jongeren. In deze variant kunnen onder 1 huisnummer meerdere betaalbare wooneenheden worden gerealiseerd voor jongeren die allemaal wel een eigen douche en toilet hebben, maar die samen gebruik maken van gemeenschappelijke keukenvoorzieningen.

extra nieuwbouwwoningen
De omstandigheden om dit alles te realiseren waren niet optimaal. Zo mocht de gemeente Westervoort van de provincie Gelderland tot voor kort helemaal geen extra woningen bouwen bovenop de woningen die reeds vergund waren in de nieuwbouwplannen Beekenoord, Schans en Hamerden. Pas recent is op basis van nieuwe woningmarktonderzoeken bekend geworden dat Westervoort de komende 10 jaar buiten die genoemde plannen nog eens 100 extra nieuwbouwwoningen mag realiseren.

Door de verhoogde instroom van buitenlandse vluchtelingen, ging de laatste jaren het grootste deel van de vrijkomende huurwoningen in Westervoort naar zogeheten statushouders en hun gezinnen. Om Westervoortse jongeren met voorrang huurwoningen binnen de eigen gemeente toe te wijzen, moet een uitzondering worden gemaakt op het bestaande systeem van huurwoningtoewijzing in de woonmarktregio Arnhem-Nijmegen. Daarvoor is het nodige overleg en onderzoek vereist.

resultaten leveren
Hoewel de strijd een lange is en zeker niet gemakkelijk, wil Team CDA de komende vier jaar graag afmaken wat ze hier tegen de verdrukking in is begonnen. Huisvesting voor jongeren blijft voor ons echt een heel belangrijk thema en wanneer u als kiezers ons de tijd en het vertrouwen wilt geven, dan gaan we daar de komende vier jaar absoluut resultaten leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.