17 augustus 2018

CDA-er en voormalig burgemeester van vroegere gemeente Kerkwijk Henk de Kort overleden

Met diep respect voor wat Henk de Kort voor velen van ons heeft betekend, bereikte ons het bericht van zijn overlijden op woensdag 15 augustus jongstleden. Henk de Kort is 84 jaar geworden.

Henk de Kort groeide op in een boerengezin in Bruchem en werd later zelf ook veehouder. Hij was al vroeg actief in de lokale politiek. Daarnaast had hij diverse bestuursfuncties. Eén was die van de B.O.G. afdeling Bommelerwaard (Bond van Oud-leerlingen van het land- en tuinbouwonderwijs in Gelderland). Ook was hij onder meer voorzitter van de Commissie Veeteelt in De Bommelerwaard, voorzitter van het Streekarchief Bommelerwaard en voorzitter van de Rabobank.

Politiek

In 1970 kwam De Kort voor de ARP in de gemeenteraad van Kerkwijk. Vier jaar later werd hij wethouder en loco-burgemeester, van 1974 tot 1988. Hij zou in eerste instantie waarnemend burgemeester van Kerkwijk worden, voor 15 maanden, om de tijd tot de gemeentelijke herindeling te overbruggen.

De herindeling ging vooralsnog niet door en in december 1988 werd hij alsnog de vaste burgemeester en bleef dat tot 1 januari 1999. Toen, en nu nog, was het gebruikelijk dat de voorzitter van de stuurgroep ter voorbereiding van een herindeling een extern persoon was. In de voorbereiding naar de herindeling van Brakel, Zaltbommel en Kerkwijk vervulde De Kort deze rol als voorzitter. Hij genoot het vertrouwen van alle betrokken partijen en leidde de vergaderingen met veel wijsheid. Hij heeft hiermee een bijdrage geleverd aan een goede start van de huidige gemeente Zaltbommel.

Na de herindeling is zijn functie komen te vervallen. Later heeft hij nogmaals de rol van voorzitter vervuld bij de herindeling van de gemeenten Holten en Rijssen.

In 2001 werd hij uitgeroepen tot ereburger van de gemeente Zaltbommel en heeft de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau mogen ontvangen.

Woorden als rust, evenwicht en wijsheid worden genoemd als er over Henk de Kort wordt gesproken. Henk de Kort blijft herinnerd als een uniek, geliefd plaatselijk voorbeeld voor ons politiek functioneren in de Bommelerwaard en de christen democratie in het bijzonder. Maar ook in de rol als vader, opa, buurman, kerkgenoot, dorpsgenoot, collega-boer en vriend zal hij gemist en herinnerd worden.

(tekst deels overgenomen vanuit BD 16-8-2018)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.