10 november 2016

'Doing the right things': dienend leiderschap gevraagd

Dienend leiderschap waarbij je nauw samenwerkt met onze inwoners, zonder dat dit ontaardt in populisme. Dat is volgens CDA Zaltbommel wat nodig is om de problemen aan te pakken waarvoor we staan. Leiderschap draait dan om ‘doing the right things’.

Fractievoorzitter Melse schetste twee van de problemen waar we voor staan: 1. het verdwijnend besef van eigen verantwoordelijkheid voor het functioneren van onze samenleving (wat doe jij ervoor om onze samenleving beter te maken?) en 2. de te snelle opwarming van de aarde. We moeten leiderschap tonen om deze problemen aan te pakken, ook in onze gemeente. In het verlengde hiervan vroeg hij aandacht voor de stichting die het Sint-Maartensfeest organiseert en bracht CDA Zaltbommel twee moties in stemming om onze gemeente duurzamer te maken. Beide moties werden aangenomen.

Melse gaf een aantal voorbeelden van leiderschap voor onze gemeente Zaltbommel, zoals:

  • het lef om voor een zwembadvoorstel te zorgen waarbij Zaltbommel niet alles eenzijdig inlevert aan Maasdriel
  • de moed om de Torentuin door te zetten met vrijwilligers die willen samenwerken met de gemeente en om onze oren niet te laten hangen naar vrijwilligers die koste wat kost hun zin willen doordrijven
  • de durf om een pilot autovrije markt uit te voeren als katalysator voor de broodnodige verandering in onze binnenstad
  • de keuze om onze regels zo aan te passen dat onze inwoners en verenigingen tegen fatsoenlijke tarieven gebruik kunnen maken van onze dorpshuizen, omdat daar de broodnodige ontmoeting tussen onze inwoners plaatsvindt die bouwt aan onderlinge verbondenheid
  • de moed om de Tijningenplas te voorzien van een volwaardige zwemvoorziening omdat er een algemeen belang is, ook al zijn de direct omwonenden daar niet zo blij mee

De twee duurzaamheidsmoties van CDA Zaltbommel zijn voorbeelden van leiderschap ten aanzien van duurzaamheid: 1. het instellen van een revolverend fonds voor duurzaamheidsinvesteringen door verenigingen en scholen (klik hier) en 2. het vanaf 2018 energieneutraal bouwen op te nemen als voorwaarde bij grondverkoop (klik hier).

Daarnaast riep Melse op om leiderschap te tonen door het goede financiële perspectief dat onze gemeente laat zien, in te zetten om ‘de goede dingen’ voor onze gemeente te doen. Zoiets goeds vind CDA Zaltbommel de herinvoering van schoolzwemmen. Het College zegde toe de haalbaarheid hiervan te onderzoeken.

Tot slot gaf Melse een update over mobiele bereikbaarheid: in 2017 extra masten in Nieuwaal en Nederhemert en werkzaamheden in Gameren, Poederoijen en Bruchem. Als KPN in 2017 doet wat het nu heeft beloofd, dat is het mogelijk dat 2017 het jaar wordt waarin er goed mobiel bereik is in al onze dorpen.

Klik hier om de algemene beschouwingen van CDA Zaltbommel te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.