15 december 2016

Een intergemeentelijk zwembad? Heel graag, maar niet zo

Op tafel lag het voorstel van het College om samen met Maasdriel het zwembad aan de Kreek te gaan vernieuwen en in gebruik te nemen als het zwembad voor de Bommelerwaard. De Zaltbommelse CDA fractie is een groot voorstander om samen met Maasdriel één zwembad te bouwen voor de Bommelerwaard. Door te kiezen voor de bouw van één nieuw zwembad voor de Bommelerwaard kan er immers een volwaardig wedstrijdbad worden gebouwd tegen lagere kosten dan die de beide gemeenten nu maken voor hun afzonderlijke zwembaden.

Het voorstel van het College was echter dusdanig eenzijdig dat we helaas niet konden instemmen. Het voorstel kwam er in het kort op neer dat de gemeente Zaltbommel haar eigen zwembad zou moeten sluiten, dat onze inwoners in het vervolg naar Kerkdriel zouden moeten om te gaan zwemmen (en dus stevig moesten inleverden op bereikbaarheid) en dat Zaltbommel in haar buurgemeente geld zou gaan besteden om het bestaande zwembad daar te gaan vernieuwen. Van diverse kanten kregen we de vraag: allemaal goed en wel, maar wat stelt Maasdriel hier dan tegenover? Toen we deze vraag aan onze wethouder stelden was zijn antwoord: “niets”.

We zijn een groot voorstander van samenwerking met Maasdriel. Samenwerking is echter wel geven en nemen. Dit samenwerkingsvoorstel was helaas niet in balans; het was voor ons eigenlijk alleen maar (weg)geven. En er is een beter alternatief: een gezamenlijk zwembad op een andere, meer centrale locatie. Dit alternatief is weliswaar duurder dan vernieuwing van De Kreek, maar nog steeds goedkoper dan de huidige situatie met twee aparte zwembaden. Wat ons betreft dus echt een gemiste kans!

We hebben daarom tegengestemd en het College gevraagd om opnieuw met Maasdriel in gesprek te gaan om te komen tot een alternatief voorstel: een intergemeentelijk zwembad op een nieuwe, meer centrale locatie in onze Bommelerwaard.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.