12 november 2015

Niet ‘ik’ maar ‘wij’

Het kan niet draaien om ‘ik’, het moet draaien om ‘wij’. Pas als je de ander ontmoet dan kom je zelf tot bloei. Fractievoorzitter Jaco Melse stelde tijdens de algemene beschouwingen daarmee doorgeschoten individualisme aan de kaak. In het verlengde daarvan vroeg hij, onder het kopje ‘aanpak asociaal gedrag’, om een pilot met een BOA om uit de hand gelopen particulier groen in Zuilichem aan te pakken. Het College zegde toe zo’n pilot uit te gaan voeren.

CDA Zaltbommel diende een motie en een amendement in die beiden werden aangenomen. De motie betrof het betaald maken van de gratis parkeerplaatsen aan de Havendijk en Omhoeken. Dit omdat deze parkeerplaatsen nu vol staan met inwoners van de binnenstad en winkeliers en hun medewerkers. Door het betaald maken van de parkeerplaatsen zullen deze beschikbaar komen voor bezoekers van buiten, belangrijk voor een vitale binnenstad. Parkeren aan de Beersteeg en aan de Waalkade bij het bunkerschip blijft overigens gewoon gratis.

Het amendement zorgt ervoor dat in onze dorpshuizen een standaard aansluiting voor noodstroom zal worden aangelegd. Dit zorgt ervoor dat in tijden van stroomuitval snel en veilig noodstroom kan worden aangesloten. Belangrijk om onze dorpshuizen snel hun informatiepuntfunctie te kunnen laten vervullen.

Daarnaast presenteerde Jaco Melse zijn ‘twee-staps-aanpak’ voor een gezamenlijk zwembad met Maasdriel, informeerde hij wanneer we de resultaten van het onderzoek naar het geschikt maken van de Put als zwemwater kunnen verwachten (derde kwartaal 2016) en vroeg hij aandacht voor het onbereikbaar zijn van het alarmnummer 112 tijdens de recente brand in Nieuwaal (de burgemeester zegde toe dit uit te gaan zoeken).

Tot slot sprak Melse zijn waardering uit voor de vele goede dingen die de afgelopen jaren bereikt zijn voor onze dorpen en stad.

Klik hier om de algemene beschouwingen van CDA Zaltbommel terug te kijken of klik hier om ze te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.