16 november 2017

Ook arbeidsmigranten hebben recht op goede huisvesting, maar niet grootschalig aan de rand van onze dorpen

Kortgeleden agendeerde CDA Zaltbommel al de bespreking in de raad van de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor ons moesten toen principeverzoeken zoals die bij Zuilichem van de baan en dat is ook gelukt. Wij vonden en vinden het echter onverantwoord dat toen het hele beleid om arbeidsmigranten goed te huisvesten op slot ging. Want ook tijdelijke arbeidsmigranten hebben recht op goede huisvesting.

Daarom dienden we een motie in om dit alsnog goed te regelen. Een motie om het beleid huisvesting arbeidsmigranten beperkt vrij te geven voor huisvesting op eigen terrein van tuinders. Zodat straks niet alle vrije woningen in onze dorpen worden weggekaapt om arbeidsmigranten te huisvesten. Onze motie (zie hieronder) werd aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.