Presentation
25 november 2020

Orange the World: Stop Geweld tegen Vrouwen

Vanavond is de campagne van Orange the World Stop Geweld tegen Vrouwen gestart. In onze gemeente is dit gebeurd bij het Stadhuis waar wethouder Bragt de vlag heeft gehesen. Daarnaast hebben raadsleden Mevrouw van Oort (PvdA-GL), Mevrouw Meyers-Smulders (D66) en onze eigen Nadine Koster hun steunbetuiging bij de campagne gegeven. Dit jaar is de campagne in Nederland gericht op het laagdrempelig kunnen melden. “Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd”. Vandaar de website om het melden makkelijker te maken https://geweldtegenvrouwenmelden.nl. Daarnaast is er een petitie (klik op petitie om deze te zien) gestart die de overheid oproept om het mogelijk te maken dat alle vormen van geweld laagdrempelig gemeld worden en er passende hulp komt.

Ons raadslid Nadine Koster heeft de volgende steunbetuiging gegeven:

We zijn vanavond bij elkaar om de campagne te openen en te ondersteunen. Ik wil bij deze even teruggaan naar mijn jeugd. Vanaf het moment dat jongens interesse kregen in meisjes, werd ik als meisje gewaarschuwd voor hen. Zo herinner ik mij nog een dag toen ik een jaar of 14 was op school. Alle meisjes werden apart genomen van de jongens en kregen een les hoe we ons konden beschermen als er dingen werden gedaan die we niet wilden bijvoorbeeld wat we moesten doen als we te maken kregen met lichamelijk geweld. Het standaard stop, hou op, ik wil dit niet en waar je heen kan bellen als je ermee te maken hebt. Waar waren de jongens hierbij? De jongens die dit in de toekomst wel eens konden veroorzaken? Nou, die waren gezellig sporten.

De les die ik daar mee kreeg was dat ik als vrouw weerbaar moet zijn tegen anderen. Ongeacht wie ik ben, hoe sterk ik ook ben, het kan mij ook overkomen. Dat blijkt ook wel. Uit Europees onderzoek (college voor de rechten van de mens) blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (45%) aan heeft gegeven sinds haar 15de slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk of seksueel geweld.

Er zijn ook een aantal culturele tradities en sociale regels in bepaalde gemeenschappen, welke het geweld tegen vrouwen in stand houden. Vrouwelijke genitale verminking oftewel meisjesbesnijdenis is hier een voorbeeld van. Ook in onze gemeente wonen er mensen die geboren zijn in één van die gemeenschappen. Het is dus geen ver van onze bed show…

Een ander gedeelte van geweld komt voort uit de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. De genderongelijkheid welke er anno 2020 nog steeds is. Mannen hebben nog steeds een andere machtspositie dan vrouwen. Soms wordt deze positie ook misbruikt in een relatie. De man slaat bijvoorbeeld de vrouw, het meest bekende voorbeeld van huiselijk geweld. Dit overkomt wereldwijd 1 op de 3 vrouwen. Niet oké!

En zelfs als je de stap als vrouw durft te nemen om uit een ongezonde situatie te stappen, dan kun je nog te maken krijgen met fysiek geweld. In de meest extreme vormen met eerwraak of een crime passionel (misdrijf met motief verliefde jaloezie of liefdesverdriet), waarbij je mishandelt kan worden of er zelfs een moordpoging op je wordt gedaan.

Sinds maart zitten we allemaal thuis. Voor een aantal vrouwen betekent dit dat zij nu geen escape meer hebben en continue in een onveilige situatie verblijven. Daarom is het nu misschien nog wel belangrijker om ons uit te spreken tegen geweld. Nederland heeft dit al gedaan door het Verdrag van Istanbul te ondertekenen waarmee we een Europa willen creëren vrij van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen is een probleem van ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat de overheid al deze vormen van geweld, die vanavond door ons benoemd worden, strafbaar stelt. Dat er iets gedaan wordt tegen de oorzaken zoals de genderongelijkheid. En dat degene die het overkomt beschermd en ondersteund worden. Dat als iemand een melding maakt, hier serieus en adequaat op wordt gereageerd.

Het kan elke vrouw overkomen op straat, op werk, thuis of online. Tegen iedereen die te maken heeft met een vorm van geweld. Het is niet jouw schuld en je hoeft je niet te schamen dat jou dit overkomt. Praat erover en meld het asjeblieft voor jezelf. Bel 0800-2000 en in noodgevallen 112 om jezelf of andere te helpen! Of ga naar geweldtegenvrouwenmelden.nl voor een overzicht van allerlei organisaties waar je terecht kan. Je staat er niet alleen voor.

Voor mij is het wel duidelijk waarom we deze campagne helaas nog steeds nodig hebben. Ik ondersteun hem dan ook en ga kijken wat ik nog meer kan doen. Zo heb ik de petitie al getekend. Het minste wat ik kan doen. Ik hoop dat u en jullie dit ook willen doen. Het is enorm van belang dat dit laagdrempelig kan.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.