25 juni 2015

Steun in de rug voor dorps- en wijkcoordinatoren

CDA Zaltbommel is een groot voorstander van dorps- en wijkgericht werken. Het is de manier van werken, in een steeds complexer wordende wereld, om samen met onze inwoners tot goede oplossingen te komen. Gemeentelijke schaalvergroting – iets wat noodzakelijk is – gaat immers alleen goed werken, wanneer we onze kleinschaligheid – het samenleven in wijken en dorpen – goed organiseren.

Tijdens een recente bijeenkomst over dorps- en wijkgericht werken vielen ons echter twee dingen op:

- de gebiedswethouders bleken regelmatig niet op de hoogte van de zaken die de dorps- en wijkraden aankaarten bij de dorps- en wijk coördinatoren

- het op de gemeentelijke agenda krijgen van door dorps- en wijkraden aangekaarte zaken, bleek sterk afhankelijk van de inzet en welwillendheid van individuele personen

Zaken die wat ons betreft beter kunnen en moeten en waarvoor we dan ook een motie indienden. Onze motie werd aangenomen. Klik hier om de motie te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.