12 september 2017

Banddijk wordt voorzien van nieuw asfalt

Afgelopen week heeft de CDA fractie de slechte staat van  de verharding op de Banddijk aan de kaak gesteld. Middels vragen aan de wethouder hebben wij de portefeuillehouder gewezen op dringende maatregelen. Onze vragen zijn positief beantwoord, de Banddijk wordt nog dit voorzien van nieuw asfalt.

In onderstaand stuk leest u de beantwoording vanuit het College van B&W.

-----------------------------------------------------------------------------------

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,

Inleiding/Aanleiding:

De gemeente Zevenaar kent een onderhoudsplan voor de wegen waarvoor zij verantwoordelijk  is. Hierin is onder meer opgenomen de staat van onderhoud waarin deze moeten verkeren en het onderhoud dat daarbij hoort.

De fractie van het CDA heeft gezien dat de staat van onderhoud van de Bandijk in Lathum te wensen overlaat. Dit is met name het geval bij de Bandijk waaraan de huisnummers iets voor huisnummer 5 t.e.m. huisnummer 39 zijn gelegen.

Onze vragen:

  1. Wanneer is de laatste controle geweest van de Bandijk en wat waren daarvan de bevindingen?
  2. Wat is voor onderhoudskwaliteit van de  Bandijk vastgelegd en is de huidige staat van de Bandijk conform hetgeen is vastgelegd?
  3. Wanneer is groot onderhoud van de Bandijk voorzien?

Antwoorden:

1. De laatste weginspectie is uitgevoerd in maart 2017;
2. Uit deze inspectie is gebleken dat de onderhoudstoestand ter hoogte van huisnummer 39 in slechte staat verkeert;
3. Vanwege de resultaten uit de inspectie is de Bandijk meegenomen in het geplande groot onderhoud asfalt. Het aanbrengen van een nieuwe asfalt laag is gepland eind september/begin oktober van dit jaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.