14 juli 2018

Brief van Sybrand Buma

Beste CDA-vrienden,

Deze week sluit de Tweede Kamer haar deuren voor het zomerreces. De schoolvakanties beginnen, Nederland maakt zich klaar voor de vakantiemaanden. De negentien leden van de CDA fractie in de Tweede Kamer hebben weer wat meer tijd voor hun eigen regio. En voor hun gezin, familie en vrienden natuurlijk. De regio waar je vandaan komt vormt je, biedt je een thuis. Een veilige plek in een bewegende wereld. Kamerleden van het CDA weten dat ze de echte wereld niet in politiek Den Haag aantreffen, maar dicht bij huis, bij u dus.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar zijn overal in ons land gemeenteraden aan de slag gegaan en colleges gevormd. Het CDA is sterk uit de verkiezingen naar voren gekomen. Veel sterker dan velen hadden verwacht.

In een onzekere en onrustige wereld willen wij naast mensen staan. Economisch gaat het ons goed. De werkgelegenheid neemt toe. Mensen hebben meer te besteden. Maar als CDA willen we ons niet alleen blindstaren op de mooie cijfers van vandaag. Wij hebben een opdracht voor de wereld van morgen. Voor het land dat we door willen geven.

En dan zien we veel Nederlanders die zich zorgen maken. Bijvoorbeeld over de manier waarop we met elkaar omgaan in dit land. Maar ook, misschien wel meer dan ooit, over de manier waarop landen in Europa en in de wereld met elkaar omgaan. Rusland is nu de vriendelijke gastheer van het WK voetbal, maar het is ook het grimmige land dat de Krim innam en Oost Oekraïne in oorlog stortte. China is een steeds welvarender, maar ook steeds assertiever land. Alleen als we in Europa samenwerken kunnen wij een vuist maken tegen China’s niet altijd eerlijke handelspolitiek.

En ook de Verenigde Staten is al lang niet meer het land van de onbegrensde mogelijkheden. Het is onvoorspelbaar geworden. Een paar jaar geleden onderhandelden we met Amerika nog over een groot alomvattend handelsakkoord. Inmiddels dreigt een handelsoorlog.

We leven in een onrustige wereld. Als CDA voelen wij de taak om via onze deelname aan het kabinet bij te dragen aan een veilig thuis in een onzekere wereld. Dat doen we dicht bij huis, in onze gemeenten en provincies, dat doen we landelijk in Den Haag, en met onze partners in Europa.

Deze zomer trekken velen er weer op uit. We pakken de Autobahn door Duitsland, de autoroute door Frankrijk, we vliegen ver weg of we blijven lekker dichtbij. Maar in ieder geval is het een tijd om even te genieten. Even een rustig tempo. Ik wens u een mooie zomer toe!

Sybrand Buma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.