20 december 2017

CDA en Lokaal Belang presenteren coalitieakkoord 'Vernieuwend Verder'

Lokaal Belang en CDA presenteren coalitieakkoord en wethouders voor de nieuwe gemeente Zevenaar

Na een korte periode van onderhandelingen, presenteren Lokaal Belang en CDA in Zevenaar vandaag hun coalitieakkoord, portefeuilleverdeling en beoogd wethouders.

Lokaal Belang en CDA hebben in het coalitieakkoord met de titel “Vernieuwend verder” afgesproken dat zij zich sterk gaan maken voor een goede samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Die nieuwe bestuurscultuur moet ten dienste staan van de inwoners, instellingen en bedrijven van Zevenaar. ”Participatie vanuit de inwoners wordt de nieuwe standaard. We dagen onze inwoners uit om zelf met ideeën te komen en te participeren bij beleidsvorming of zelfs beleidsvorming te initiëren.”,  zo staat in het coalitieakkoord geschreven.

De inhoudelijke speerpunten van het coalitieakkoord  liggen op het terrein van zorg, duurzaamheid en milieu, economie, recreatie en toerisme,  aanpak van het centrum van Zevenaar en infrastructuur. Deze speerpunten worden door het nieuwe college nader worden uitgewerkt in een collegeprogramma, dat in het voorjaar van 2018 wordt  gepresenteerd.

Het nieuwe college bestaat naast de burgemeester uit vijf wethouders. Drie worden er vanuit  Lokaal Belang en twee vanuit het CDA  voorgedragen. De portefeuilleverdeling ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Ella Schadd                 alle burgemeesterstaken en toezicht en handhaving

Belinda Elfrink CDA)   werk en inkomen, economie,  recreatie en toerisme

Carla Koers (CDA)       milieu en duurzaamheid, mobiliteit en bereikbaarheid

Anita van Loon (LB)    zorg en welzijn, onderwijs, kunst en cultuur

Nanne van Dellen (LB) financiën, belastingen, sport en subsidiebeleid

Hans Winters (LB)      dienstverlening en P&O, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Op dinsdag 2 januari 2018 neemt de gemeenteraad van Zevenaar een besluit over de benoeming van de voorgedragen wethouders. Het nieuwe college telt dan vier vrouwen en twee mannen.

Het coalitieakkoord kunt u hier inzien:COALITIEAKKOORD 2018-2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.