03 juli 2017

CDA-Fractie op bezoek bij Angerlo Vooruit

Geachte lezer,

De CDA-fractie van Zevenaar bracht woensdag 28 juni, op uitnodiging van voorzitter Kees Nederhof,  een bezoek aan Angerlo Vooruit. De reden van dit bezoek was dat de club Angerlo Vooruit (550 leden) wilde  laten zien aan de CDA-delegatie, dat de accommodatie na 43 jaar hard aan vernieuwing toe is. De huidige accommodatie is zowel functioneel en technisch als qua bouwkundige staat echt hard toe aan ver-/nieuwbouw.  U begrijpt dat als er 8 kleedruimtes in gebruik zijn, en er maar 2 toiletgroepen aanwezig zijn, dat hier de nood wel erg hoog is. Zo’n ver-/nieuwbouw kost natuurlijk een aanzienlijk bedrag. Angerlo Vooruit kan dit niet alleen opbrengen. De club heeft ook de gemeente Zevenaar nodig en doet daar dan ook een beroep op. Met steun van de gemeente Zevenaar maar ook door vele eigen initiatieven, acties en zelfwerkzaamheid wil Angerlo de basis leggen voor een goede sportieve toekomst. Dit in het belang van de sporters en de leefbaarheid van de kleine kern Angerlo. De schouders eronder en vooruit.

De fractie van het CDA was onder de indruk van de plannen die zijn vervat in een bid-book en van de bevlogenheid van de club. De fractie heeft opgemerkt dat Angerlo Vooruit de laatste club voor privatisering van de accommodatie is in de gemeente Zevenaar en ze zal zich sterk maken voor de plannen.

Van het CDA waren aanwezig: Jan de Nooy, fractievoorzitter Zevenaar, Freek Jansen, fractievoorzitter CDA Rijnwaarden, Belinda Elfrink, wethouder Rijnwaarden, Willemien Voetdijk en Kees van Merwijk, beide raadslid voor het CDA Zevenaar.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.