22 maart 2017

CDA vraagt om uitstel voor besluit GVL

In geen enkel verkiezingsprogramma van de lokale politieke partijen in Zevenaar wordt gesproken over het realiseren van een GVL in Zevenaar. De kiezers hebben zich over dit zeer belangrijke onderwerp dus niet kunnen uitspreken. Als er een GVL in Zevenaar komt zal dit nog te nemen besluit gedurende 15 tot 20 jaar grote invloed hebben voor de inwoners van Zevenaar en de regio.

Ook staat Zevenaar aan de vooravond van een herindeling met Rijnwaarden. Besluitvorming t.a.v. een GVL raakt dus ook die inwoners. Daarom is het verstandig de besluitvorming over het al dan niet realiseren van een GVL in Zevenaar plaats te laten vinden na de herindeling met Rijnwaarden. De politieke partijen kunnen dan in hun verkiezingsprogramma’s aangeven waar zij staan en de inwoners van de nieuwe gemeente Zevenaar kunnen dit dan meenemen bij de te maken keuze.

Daarom vindt het CDA: 

Dat er na de herindeling met de gemeente Rijnwaarden door de nieuwe raad ter besluitvorming een raadsvoorstel voor het al dan niet realiseren van een GVL in Zevenaar moet worden voorgelegd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.