17 november 2016

CDA Zevenaar & CDA Rijnwaarden voortaan samen verder

Vooruitlopend op de samenvoeging van gemeente Zevenaar en Rijnwaarden gaan de plaatselijke CDA afdelingen vanaf 1 januari 2017 fuseren. Daarmee hebben de leden van CDA Zevenaar en Rijwaarden unaniem ingestemd tijdens een drukbezochte ledenvergadering op 16 november jl.

E nieuwe CDA afdeling draagt de naam: CDA Zevenaar, gelijknamig aan de naam van de samen te voegen gemeenten. De afdeling staat onder het voorzitterschap van mevr. Stoni Scheurer, zij is voormalig burgermeester van gemeente Rijnwaarden.

Door de fusie ontstaat een sterke lokale CDA afdeling met circa 150 leden die dezelfde normen en waarden nastreven. Komend voorjaar 2017 zal de kandidatenlijst worden samengesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen die eind november 2017 wordt gehouden. Doordat de afdeling nu al gefuseerd zijn kan er een gezamenlijk verkiezingsprogramma komen waar alle inwoners van zowel Zevenaar als Rijnwaarden zich in herkennen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.