23 mei 2018

Dorpsplatform Giesbeek in oprichting

Op 15 mei 2018 werd in het Kulturhus te Giesbeek de aftrap verricht voor de oprichting van de Dorpsraad in Giesbeek.

De belangstelling vanuit het dorp was groot, de gemeente was vertegenwoordigd door wethouder Nanne van Dellen en het DKK door de heer Guido Ariessen, de avond werd geleid door de werkgroep Dorpsplatform onder leiding van mevrouw Gerriette Mollink.

In de gemeente Zevenaar worden de Dorpsraden en Wijkraden steeds belangrijker, de politieke partijen vinden dat de stem van de bewoners nadrukkelijk gehoord dient te worden. De bewoners zijn aan zet voor de leefbaarheid in de kernen en wijken.

In de gemeente Zevenaar zijn al Dorpsraden actief o.m. in Aerdt, Herwen, Spijk, Lobith-Tolkamer, Pannerden, Babberich, Ooij en in oprichting Giesbeek, Lathum en Angerlo en de wijkraad Groot Holthuizen.

De Dorpsraad Babberich bestaat al 25 jaar en heeft een verbindende en vertrouwensrol opgebouwd binnen de gemeenschap, het verenigingsleven, de overheid zoals gemeente, politie, provincie, woningbouwverenigingen.

Ik mocht het genoegen hebben om de belangstellenden in  Giesbeek iets te vertellen over de Dorpsraad Babberich, de aanwezigen enthousiast te maken en verder een aantal kernpunten, welke van waarde zijn bij de oprichting van de Dorpsraad in Giesbeek te benoemen, zoals:

De Dorpsraad is een vereniging, inschrijving KvK, samenstelling bestuur uit alle geledingen van het sociaal, cultureel, maatschappelijk, sportief, ondernemend leven én een diversiteit aan kunde én een mix in leeftijd.

Vorming binnen de Dorpsraad van werkgroepen o.m.

·         Wegen, groen, omgeving, wonen en dorpsschouwing

·         Activiteiten-agenda zowel digitaal als huis aan huis, website

·         Welzijn, zorg, ouderen, jeugd

·         Verkeersveiligheid en veiligheid

·         Wijkcontactpersonen en welkom nieuwe bewoners

·         Communicatie media en overleg gemeente, provincie, instanties, ondernemers, verenigingen

·         Wat is de taak van de Dorpsraad:

·         Verbindend en vertrouwend

·         Ogen en oren van de gemeenschap en zaken aankaarten bij de juiste instanties

·         Op tijd en vooraf informatie verstrekken aan de inwoners over op handen zijnde zaken en iedereen er dan in betrekken

·         Wat is het doel van de Dorpsraad:

·         De leefbaarheid in het dorp minimaal te behouden en waar mogelijk uit te breiden

·         Een gesprekspartner te zijn, die het vertrouwen geniet van zowel de inwoners als de verenigingen.

·         Volwaardig en gerespecteerd gesprekspartner te zijn bij de overheid zoals gemeente, provincie

·         Te zorgen voor eenheid in het dorp , door het sociaal, cultureel, maatschappelijk, sportief en ondernemend te laten leiden door de huidige prima bestuurders en vrijwilligers en daarbij een helpende, adviserende en coördinerende rol te vervullen.

Hoe bereiken de inwoners de Dorpsraad en hoe bereiken de Dorpsraad de inwoners:

·         Door een dorpsgids uit te brengen met alle informatie over het wonen en leven in het dorp

·         Door de verspreiding van een maandelijkse activiteiten agenda

·         Door je als Dorpsraad te presenteren binnen het dorp, de inwoners laten weten wie we zijn en wat doen we

·         Door je aanwezigheid bij allerlei festiviteiten, evenementen, gebeurtenissen  en daarmee je interesse en betrokkenheid te tonen.

Wanneer functioneert de Dorpsraad goed:

·         Door goed te luisteren

·         Door te doen wat we beloven

De aftrap is verricht in Giesbeek, nu de definitieve oprichting nog, aan het eind van de bijeenkomst werd gevraagd of Giesbeek er voor wilt gaan en daar werd met unaniem ja en applaus op geantwoord.

Een goed begin, wordt vervolgd….

Willy van Dinther

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.