25 augustus 2017

Duimen voor het centrum van Zevenaar

Op 11 juli j.l. is er op het gemeentehuis in Zevenaar een inloopavond geweest. Doel daarvan was het opstellen van een inspiratiedocument voor het opwaarderen van de openbare ruimte van ons centrum. Dat is hard nodig want er staan de nodige panden leeg, zoals het oude gemeentehuis en de oude huisvesting van de RSD. Wil Zevenaar haar centrumfunctie waar blijven maken dan moet er wel iets gebeuren in het centrum. Daarbij zou het helpen als er een opwaardering komt van de openbare ruimte en lege winkelpanden worden gevuld.

Wat ook zou helpen is een goede invulling voor het oude gemeentehuis en het gebouw van de RSD. Een invulling die de levendigheid in het centrum versterkt. Dat is belangrijk voor ondernemers die hun brood er moeten verdienen en belangrijk voor ons als burgers in Zevenaar en de regio.  Reuring in het centrum is goed, vooral op vrijdag en zaterdag. Als burgers dan bij het bezoek van Zevenaar ook nog gebruik kunnen maken van de dienstverlening in een open gemeentehuis zou dat erg fijn zijn.

Wat ons centrum zeker niet zal helpen is een nieuw levensmiddelensupermarkt  op bedrijventerrein Tatelaar. Helaas is dat wel wat dreigt sinds eind 2015. Er is toen iets niet helemaal goed gegaan. Daarover heeft de CDA-fractie  ook nog op 19 april 2017 een schriftelijke vraag gesteld ter mondelinge beantwoording tijdens het vragenuur in de raadsvergadering. Daarbij is geantwoord dat de zaak onder de rechter is (bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) en dat het gemeentelijke verweerschrift in voorbereiding was.

De behandeling van het Hoger beroep vindt plaats op 28 augustus 2017. In principe staat er een termijn van 6 weken voor het doen van een uitspraak. Dat is op zijn vroegst dus in de 2e helft van oktober 2017. Een levendig centrum is voor ondernemers en burgers belangrijk en alles wat daaraan afbreuk doet slecht! Nu in het belang van Zevenaar maar duimen dat het goed gaat en het centrum geen dreun krijgt.

JandeNooij

Fractievoorzitter CDAZevenaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.