21 september 2017

Het is echt goed wonen hier, dat willen we zo houden!

Geachte lezer,

Na de doortrekking van de A15 en sluiting Griethse Poort is de stad Zevenaar ingesloten door A15, A12, Betuwelijn en veel meer verkeer door Zevenaar als gevolg van de sluiting Griethse Poort. Daar lijkt nu nog een probleem bij te komen door de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van Lelystad Airport.

Laagvliegroute  Lelystad Airport boven Zevenaar ongewenst.

Vanaf 2019 neemt Lelystad Airport geleidelijk internationale vakantievluchten over van het overvolle Schiphol. Eerst ongeveer 4.000 maar dat aantal moet groeien tot 45.000 vluchten in 2043. Door die uitbreiding gaan de vliegroutes met die van Schiphol elkaar kruisen. Daarom is er de noodzaak aan- en afvliegroutes van en naar Lelystad Airport aanmerkelijk lager te laten zijn. Stel maar gerust laagvliegroutes (1800 – 2700 meter).

Uit bij elkaar gescharrelde informatie blijkt dat aanvliegroute en uitvliegroute B+ zich kruisen bij de A12  boven Zevenaar. De fractie van het CDA maakt zich over het voorgaande ongerust. De fractie vraagt zich af of we er ons in Zevenaar en de regio wel van bewust zijn. Ook is de vraag of we dat er nog wel bij kunnen hebben en wat bij doorgang de extra lawaai- en milieubelasting is.

Inmiddels lijkt het zo dat ze ook in Friesland en Drenthe wakker zijn geworden en dat het een majeur probleem gaat worden. Vooralsnog houdt de staatssecretaris (Dijksma) vast aan haar standpunt maar inmiddels wordt er flink gerammeld en geschut. Het lijkt verstandig dat Zevenaar zich ook laat horen en ,het liefst met de andere Liemerse gemeenten, zich in het belang van de regio zich in de discussie mengt.

Daarom heeft de fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld die door het college worden beantwoord in de raadsvergadering van 27 september a.s. Wij willen graag weten of:

  • de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen van Lelystad Airport onderwerp van gesprek geweest in het college;
  • de gemeente door de staatssecretaris geïnformeerd over de uitbreiding van Airport Lelystad;
  • de gemeente in gesprek met de staatssecretaris en provincie is over de voorgenomen uitbreiding van het aantal vliegbewegingen als gevolg van deze uitbreiding;
  • er initiatieven komen (met de Liemerse gemeenten) om zich in de discussie te mengen.

Namens de CDA fractie,

JandeNooij fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.