03 maart 2017

Komt er een nieuw varkensbedrijf in Angerlo?

Al lange tijd speelt er een slepende kwestie aan de Dorpsstraat in Angerlo. Het stond in februari weer op de agenda van de gemeenteraad. Ooit is door een van de wethouders hemel en aarde bewogen om dhr. Nieuwenhuis, eigenaar van het agrarisch bedrijf aan de Dorpsstraat 56, te overtuigen zijn zienswijze in te trekken tegen de bouw van woningen op Klokwijk. Vervolgens zijn daarover afspraken gemaakt.  De zienswijze werd ingetrokken en er kon worden gebouwd. Nieuwenhuis heeft zich gehouden aan de gemaakte afspraken. Nu dient de  gemeente zich ook aan gemaakte afspraken te houden, de overheid moet toch betrouwbaar zijn? Maar niets is zo simpel als het lijkt.

De omwonenden van de Eldrikseweg kregen de schrik van hun leven toen bleek dat de gemeente had afgesproken mee te werken aan een nieuw varkensbedrijf aan de Eldrikseweg, dicht bij de bebouwde kom. Dat was niet behoorlijk gecommuniceerd. Er ontstond - begrijpelijkerwijs -  grote onrust in de omgeving. De meeste Angerloërs zijn niet gediend van een varkensstal dicht bij het dorp. Hoe kon dit worden beklonken? De actiegroep SPEK (Stal problematiek eigen kern) probeerde de plannen tegen te houden. De groep lag echter op achterstand door de deal met de gemeente. De hele procedure en de gebrekkige communicatie is zelfs onderwerp geweest van een zwaar opgetuigde studiedag in landhuis Wielbergen.

Het probleem wordt veroorzaakt door gemaakte afspraken. Daarbij is vooraf onvoldoende ingestoken op communicatie en overleg met andere belanghebbenden in Angerlo. Dat was onnozel en onbehoorlijk. Ik zou het ook arrogant kunnen noemen van het college. Het heeft niet alleen betrokkenen en omwonenden veel spanningen en geld gekost, maar ook de gemeente is veel geld kwijt aan ambtelijk inzet en juridisch advies. CDA Zevenaar vindt dat deze problemen te vermijden waren geweest. Het CDA heeft na de inspraak in de commissie gevraagd of er tot een schikking kon worden komen. Afgelopen raadsvergadering lag er een voorstel om tot een oplossing te komen, opnieuw op basis van juridisch advies. De gemeente zal proberen om in den minne tot een vergelijk te komen, maar maakt zich tegelijkertijd ook op voor een juridisch traject. Voor het CDA is het duidelijk dat een nieuw varkensbedrijf (een biologische gemengd bedrijf) op de beoogde locatie niet aan de orde kan zijn. Laten we hopen dat men eruit komt zonder juridische strijd.

 

Willemien Voetdijk

Raadslid CDA Zevenaar

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.