06 september 2017

Opening overnachtingshaven Tuindorp

In Tuindorp is afgelopen maandag de eerste uitbreiding van de overnachtingscapaciteit voor de Rijnvaart geopend. Dit door in de bestaande haven 2 nieuwe stijgers en een nieuwe dijk met weg aan te leggen. Er volgt hierna nog een geheel nieuwe overnachtingshaven in Spijk. Uiteraard heeft deze bouw voor wat overlast gezorgd, vooral stof en lawaai, in het aangrenzende Tuindorp. Om deze overlast te compenseren heeft de aannemer een keer alle ramen in Tuindorp laten schoonmaken. De traditionele vlaggenmast zou moeten wijken voor  de aanleg van een radar scanner.  Dit vond men in het dorp toch wel jammer. Daarom is op initiatief van de “burgemeester van Tuindorp”  de heer Jan van de Zand een overleg gestart, dat er toe heeft geleid dat de radarscanner is verplaatst. De vlaggenmast kon behouden blijven.  Ook is er door de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat een speelplaatsje voor de kinderen gerealiseerd. Je zag dan ook dat er tijdens de opening veel inwoners van Tuindorp aanwezig waren en de sfeer was opperbest.

Ook het CDA was goed vertegenwoordigd met de 2 Rijnwaardense wethouders, een raadslid uit Rijnwaarden en 3 raadsleden uit Zevenaar. Voor de inwendige mens was goed gezorgd in de vorm van een barbecue en er waren wraps met zalm of kaas beschikbaar. Een geslaagde opening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.