10 september 2017

Zevenaarse CDA-er zorgt voor meer openheid van waterschapsbestuur

Jeroen Thomassen is naast secretaris van het CDA in Zevenaar ook lid van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. Sinds hij in 2015, als jongste bestuurslid, werd gekozen, maakt hij zich sterk voor meer openheid en zichtbaarheid van de werkzaamheden van zijn fractie en het waterschapsbestuur.

Het CDA in waterschap Rijn en IJssel wilde dat de wijze van vergaderen meer zou gaan lijken op gemeenteraden: meer open, zodat belangstellenden ze gemakkelijker kunnen volgen. Die wens werd breed gedeeld: er kwam een commissie bestuurlijke vernieuwing, een half jaar later lag er een verordening. 'Bij de laatste verkiezingen waren 19 van de 30 bestuursleden nieuw. Dat is denk ik sterk in het voordeel geweest om verandering te realiseren.'

De vergaderingen zijn nu openbaar en mensen hebben de mogelijkheid om in te spreken. `Als er een onderwerp als windmolens op de agenda staat, zitten de tribunes vol. Het interessante is dat partijen daardoor auto­matisch meer politiek gaan bedrijven, beter aangeven wat ze willen, waar ze verschil willen maken, in voor iedereen begrijpelijke taal.'

Gezond tegengas

`In het bestuur zitten vooral mensen die vak­matig iets hebben met de waterthema's. Het zijn stuk voor stuk specialisten. Maar dat maakt ook dat de discussies voor anderen vaak lastig te volgen zijn, technisch zijn.' Met 37 jaar was Jeroen na de waterschapsverkiezingen van 2015 het jongste lid van het algemeen bestuur. `We vormen als waterschapsbestuur absoluut geen afspiegeling van de samenleving. Bijna iedereen is man, van middelbare of gevorderde leeftijd en agrariër of techneut. Ikzelf woon in de stad. Daarmee ben je een uitzondering, maar dát is denk ik wel goed. Ik kan zorgen voor wat gezond tegengas.'

Persberichten met foto

'Veel kiezers zijn niet zo bezig met het water­schap. Dat komt omdat het altijd goed gaat, dat maakt de behoefte aan verandering niet groot. De belangstelling neemt enorm toe als je een keer te maken hebt gehad met hoog water. Bij ons speelde dat 2,5 jaar geleden, toen grote delen van Arnhem onder water stonden na extreem heftige regenbuien. In rustiger tijden is die belangstelling niet vanzelf­sprekend; wij hebben heel bewust gekozen voor kandidaten uit alle delen van ons waterschap, herkenbare mensen. Lokaal bekende kandidaten hebben een gunfactor bij de kiezer, maar ze brengen het waterschap gevoelsmatig ook dichterbij.' 

Het CDA zoekt actief de publiciteit op. Een training Nieuws maken van het SI heeft daar enorm bij geholpen. `We maken persberichten, met foto, als we een motie indienen. We proberen assertief te zijn en te laten zien wat onze inbreng is tijdens de vergaderingen. En dat wordt opgepikt door de media.' 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.