VOORWOORD

Op 1 januari 2018 fuseren de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden. De nieuwe gemeente Zevenaar verdient een betrouwbare en slagvaardige overheid. Gericht op een duurzame toekomst voor alle inwoners en bedrijven.

Zorg voor een veilige omgeving, goede besteding van de beschikbare financiën en de gesprekken met burgers daarover zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot een betrokken samenleving. Burgers en overheid werken daar samen aan, in alle openheid, binnen ieders mogelijkheden.

Een gemeente met goede voorzieningen waarin geleefd, gewerkt en ontspannen wordt met respect voor elkaar: een echte samen-leving. Dát hebben we vertaald in dit programma. Dit programma geeft de basis voor de manier waarop de uitdagingen en problemen de komende periode worden aangepakt door de CDA fractie en het college.

Stoni Scheurer, voorzitter CDA Zevenaar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.