Aerdt

Dit zijn de thema's voor Aerdt:

  • Het dorpshuis in Aerdt is het middelpunt van het dorp. Dit moet zo blijven.
  • De dorpsraad doet goed werk, deze moet ondersteund worden.
  • Ook zullen de verenigingen ondersteund worden. Aerdt kent een rijk verenigingsleven, dat nog steeds enorm actief is. Mede hierom is het zeer aangenaam wonen in Aerdt. De gemeente zal dit verenigingsleven steunen. Vergunningen voor evenementen moeten zonder te veel bureaucratie worden verleend.    
  • Zorg zoveel mogelijk in de buurt organiseren en een sociaal wijkteam dat zo veel mogelijk bij de mensen thuis komt.
  • Wij hebben grote waardering voor de betrokkenheid van burgers bij elkaar. Wij willen dit stimuleren, door initiatieven van inwoners te honoreren met een burgerbudget. Een burgerbudget biedt een financiële ondersteuning voor initiatieven die burgers hebben.
  • De speeltuinen die net zijn opgeknapt moeten blijven
  • Ruimte voor woningbouw, zowel voor jongeren als voor ouderen

Het is hier goed wonen, dat willen we zo houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.