Angerlo

Dit zijn de thema's voor Angerlo:

  • Woningbouw in de dorpen zowel sociaal als koop, ook om dorpen niet te laten vergrijzen.
  • Het belangrijkst in eigen dorp zijn leefbaarheid, voorzieningen en burgerparticipatie.
  • Het dorpshuis De Meent, de voetbalclub en vele andere verenigingen maken het dorp Angerlo tot een prachtige gemeente om in te wonen. Dat willen we behouden en bevorderen door een goed betaalbaar verenigingsbeleid.
  • Zorg zoveel mogelijk in de buurt organiseren en een sociaal wijkteam dat zo veel mogelijk bij de mensen thuis komt.
  • Wij hebben grote waardering voor de betrokkenheid van burgers bij elkaar. Wij willen dit stimuleren, door initiatieven van inwoners te honoreren met een burgerbudget. Een burgerbudget biedt een financiële ondersteuning voor initiatieven die burgers hebben.

Het is hier goed wonen, dat willen we zo houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.