Babberich

Dit zijn de thema's voor Babberich:

  • Veilig wonen en leven in de dorpen, leefbaarheid minimaal in stand houden en verbeteren door ondersteuning van het sociaal, cultureel, sportief en maatschappelijk leven en natuurlijk de steeds belangrijker wordende Dorpsraden.
  • Zorg zoveel mogelijk in de buurt organiseren en een sociaal wijkteam dat zo veel mogelijk bij de mensen thuis komt.
  • Wij hebben grote waardering voor de betrokkenheid van burgers bij elkaar. Wij willen dit stimuleren, door initiatieven van inwoners te honoreren met een burgerbudget. Een burgerbudget biedt een financiële ondersteuning voor initiatieven die burgers hebben.
  • Zorg voor de ouderen o.a. aangenaam wonen, buurtwhatsapp, aandacht en hulp voor alleenstaande eenzame mensen, ouderen stimuleren tot deelname aan activiteiten, goed vervoer vanuit en naar de dorpen.
  • Zorg voor de jongeren o.a. door verbeterd en aangepast woning toewijs beleid, zodat jongeren in hun stad of dorp kunnen blijven wonen, ondersteuning van het jeugd- en jongerenwerk.
  • Verkeersveiligheid door onder meer veilige oversteekplaatsen onder andere op de Babberichseweg, Dorpstraat en Beekseweg, de toegestane snelheid handhaven.
  • Zorgen dat hoge wildgroei stelselmatig verwijderd wordt en kapotte voetpaden hersteld worden.
  • Woningbouw niet alleen in de stad doch ook in de dorpen zowel in de sociale sector als koopsector, vooral levensloopbestendige woningen voor ouderen.
  • Wegennet in en naar Zevenaar / Babberich, aanleg fietspad het Witte Kruis naar Maatjesweg, verleggen en doortrekking van het Witte Kruis.

Het is hier goed wonen, dat willen we zo houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.