Giesbeek en Lathum

Dit zijn de thema's voor Giesbeek en Lathum:

  • Het verenigingsleven is in de dorpen bruisend en veelzijdig. Een gul, eenduidig beleid is een vereiste.
  • Geen vergunning meer verlenen voor zandwinning in de Rhederlaag . De recreatieplas biedt veel kansen voor toerisme, maar dan mag de plas niet gevaarlijk worden. Dit zelfde geldt voor de aanleg van een overnachtingshaven. Die moet zodanig ingepast zijn dat er geen gevaar of onveilige situatie ontstaat voor de recreatie op de plas. Voor watersportliefhebbers moet de Rhederlaag behouden en verbeterd worden. Behoud en aanleg van strandjes is van groot belang. 
  • Onderhoud en verdere aanleg en verbetering van fietspaden. Onze gemeentebleent zich bij uitstek voor fietsers, Zevenaar van Rijn tot IJssel en andersom, dat biedt kansen!
  • Behoud van onze prachtige natuur, natuurlandschap en waterplas
  • Bij sportvelden, sporthallen en verenigingshuizen in heel Zevenaar moet gekeken worden naar de best mogelijke oplossing, maatwerk blijft noodzakelijk.
  • Het eigen karakter van dorpen als Lathum en Giesbeek wordt gevormd door het rijke verenigingsleven. Dorpshuizen en andere gelegenheden blijven alleen behouden als ze goed kunnen worden ingezet voor activiteiten.
  • De scholen in Giesbeek en Lathum geven levendigheid en zijn van grote waarde voor onze gemeenschap. Het openhouden van de scholen is van vitaal belang.
  • Zorg zoveel mogelijk in de buurt organiseren en een sociaal wijkteam dat zo veel mogelijk bij de mensen thuis komt.
  • Wij hebben grote waardering voor de betrokkenheid van burgers bij elkaar. Wij willen dit stimuleren, door initiatieven van inwoners te honoreren met een burgerbudget. Een burgerbudget biedt een financiële ondersteuning voor initiatieven die burgers hebben.

Het is hier goed wonen, dat willen we zo houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.