Lobith en Tolkamer

Dit zijn de thema's voor Lobith en Tolkamer:

 • In Lobith en Tolkamer zijn er veel voorzieningen die zeker in stand gehouden moeten worden onder andere de steunpunten, het servicepunt van de bibliotheek, het bewonersplatform en zwembad de Boskuul
 • Ook  het rijke verenigingsleven, denk onder andere aan de schutterijen, de harmonie, sportclubs, Rijnwaarden 50+ en culturele verenigingen, zullen ondersteund moeten worden.
 • Zorg zoveel mogelijk in de buurt organiseren en een sociaal wijkteam dat zo veel mogelijk bij mensen thuis komt
 • Wij hebben grote waardering voor de betrokkenheid van burgers bij elkaar. Wij willen dit stimuleren, door initiatieven van inwoners te honoreren met een burgerbudget. Een burgerbudget biedt een financiële ondersteuning voor initiatieven die burgers hebben.
 • De speeltuinen die net zijn opgeknapt moeten blijven
 • Ruimte voor woningbouw, zowel voor jongeren als voor ouderen.
 • Ruimte voor bedrijven zoals scheepswerf de Hoop en motoren bedrijf Markerink, traditioneel gevestigde bedrijven, die nog steeds zorgen voor veel werkgelegenheid.
 • Ruimte voor de steenfabrieken die al eeuwen lang gevestigd zijn langs de rivieren en nog steeds een belangrijke werkgever zijn.
 • Doorontwikkeling van de Byland als recreatie gebied.
 • De unieke natuur van het Rijnstrangengebied, dit moet beschermd worden.
 • De Rijn, de altijd boeiende en drukst bevaren rivier van Nederland, dit kunnen we benutten, zowel voor recreatie (Europakade) als economische motor, industrieterrein Spijkse dijk.

Het is hier goed wonen, dat willen we zo houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.