Pannerden

Dit zijn de thema's voor Pannerden:

  • Cirkel verbouwen zodat voorzieningen zoals onder andere harmonie, zangkoor, kinderopvang, steunpunten, de Duim en servicepunt van de bibliotheek blijven bestaan. Maar ook nieuwe voorzieningen er kunnen komen zoals start ups voor bedrijven.
  • In Pannerden zijn veel voorzieningen die in stand gehouden moeten worden onder andere het rijke verenigingsleven moet blijven. Denk hierbij aan schutterijen, harmonie, sportclubs, kinderboerderij en cultuur. Ook de dorpsraad en stichting PIT spelen een belangrijke rol.
  • Speeltuinen en de voetbalvelden die net zijn opgeknapt moeten blijven.
  • Zorg zoveel mogelijk in de buurt organiseren en een sociaal wijkteam dat zo veel mogelijk bij mensen thuis komt
  • Wij hebben grote waardering voor de betrokkenheid van burgers bij elkaar. Wij willen dit stimuleren, door initiatieven van inwoners te honoreren met een burgerbudget. Een burgerbudget biedt een financiële ondersteuning voor initiatieven die burgers hebben.
  • Ruimte voor woningbouw voor zowel ouderen als jongeren
  • Ruimte voor de steenfabrieken die al eeuwen lang gevestigd zijn langs de rivieren en nog steeds een belangrijke werkgever zijn.
  • Behoudt van prachtige natuur zoals onder andere de drie dorpenpolder.

Het is hier goed wonen, dat willen we zo houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.