Spijk

Dit zijn de thema's voor Spijk:

  • In Spijk zijn er veel voorzieningen die zeker in stand gehouden moeten worden onder andere  de schutterij, de dokterspost, het dorpshuis en de school.
  • De dorpsraad in Spijk die al veel heeft bereikt voor het dorp, zoals een nieuw dorpsplein een monument voor de steenindustrie en een uitkijkpost langs de Rijn, moet ondersteund blijven worden.
  • Het verenigingsleven in Spijk is nog steeds erg actief en erg belangrijk voor het dorp. De gemeente blijft dit ondersteunen.
  • Zorg zoveel mogelijk in de buurt organiseren en een sociaal wijkteam dat zo veel mogelijk bij mensen thuis komt
  • Wij hebben grote waardering voor de betrokkenheid van burgers bij elkaar. Wij willen dit stimuleren, door initiatieven van inwoners te honoreren met een burgerbudget. Een burgerbudget biedt een financiële ondersteuning voor initiatieven die burgers hebben.
  • Ruimte voor woningbouw voor zowel ouderen als jongeren
  • Ruimte voor de steenfabrieken die al eeuwen lang gevestigd zijn langs de rivieren en nog steeds een belangrijke werkgever zijn.
  • Behoud van prachtige natuur.
  • De overnachtingshaven die in Spijk gepland is, zal dusdanig worden ingepast dat deze ook voordelen oplevert voor de inwoners van Spijk, zoals een breed toegankelijke speelplaats en een fietspad over de Spijksedijk.

Het is hier goed wonen, dat willen we zo houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.