Zevenaar

Dit zijn de thema's voor de stad Zevenaar:

 • Proberen de winkelstraten aantrekkelijk te houden door in geval van leegstand deze winkelpanden te gebruiken voor bijvoorbeeld winkels voor tweedehandsspullen waarvan de winst naar een goed doel gaat. Pop-up winkels toestaan.
 • De kinderboerderij moet bij het Rosorum blijven en niet verplaatst worden
 • In overleg met Baston: meer woonruimte voor jongeren met een urgentieverklaring in Zevenaar. Meer woonruimte voor jongeren in Zevenaar
 • De verkeersveiligheid bij de spoorovergang Kerkstraat-Zuiderlaan moet beter geregeld worden.
 • Zevenaar moet zich hard blijven maken voor het behoud van de immigratie en naturalisatiedienst.
 • Snelheid verkeer op de binnenring. De binnenring lijkt op een racebaan. Aanpassingen zijn noodzakelijk en meer handhaving inzetten.
 • De oversteekplaatsen op de binnenring zijn gevaarlijk. Aanpassingen zijn gewenst.
 • Werkgelegenheid in relatie tot het toekomstige Outlet centrum. De gemeente zou met partners/stakeholders een actie moeten afspreken om de toekomstige arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te vullen met bewoners uit de nieuwe gemeente.
 • Stimuleren winkelen in binnenstad. De gemeente zou met ondernemers een plan moeten maken en uitvoeren om zoveel mogelijk te profiteren van de toeloop in het toekomstige Outlet centrum.
 • Winkelcentrum. Leegstand tegengaan. Winkels concentreren in een kleiner gebied.
 • Parkeertarieven.  Zevenaar kent sinds de komst van de parkeergarage betaald parkeren. Hierdoor zijn er altijd parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers aan ons centrum. Deze kunnen dicht bij de zaken waar ze hun boodschappen doen parkeren. Dat is gemak waar de klant prijs op stelt. Echter er is een drempel waar het het tarief betreft. Laten we dat laagdrempelig houden
 • Ontsluiting en bereikbaarheid van Zevenaar tijdens en na de aanleg van de A15/A12.
 • Voortzetten levendigheid centrum Zevenaar. Initiatieven van o.a. Muziekstad ondersteunen. Hierbij vindt ik een initiatief voor een overkapping en een flexibel podium een heel goed idee die op termijn geld bespaart voor verenigingen en stichtingen.
 • Investeren in maatregelen voor klimaatadaptatie, bijvoorbeeld goede waterafvoer bij hoosbuien. Goed samenwerken met waterschap voor stedelijk waterbeheer (voorbeeld Rosorum en Liemerse Wetering)
 • Tegengaan verloedering van wijken en industrieterreinen door tijdige revitalisering
 • Zevenaar wil fietsen stimuleren en dat is aardig gelukt. Zeer velen maken gebruik van dit milieuvriendelijke vervoersmiddel. Er is echter een tekort aan fietsenstalling dat gaan we aanpakken.
 • Zorg zoveel mogelijk in de buurt organiseren en een sociaal wijkteam dat zo veel mogelijk bij de mensen thuis komt.
 • Wij hebben grote waardering voor de betrokkenheid van burgers bij elkaar. Wij willen dit stimuleren, door initiatieven van inwoners te honoreren met een burgerbudget. Een burgerbudget biedt een financiële ondersteuning voor initiatieven die burgers hebben.

Het is hier goed wonen, dat willen we zo houden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.