11 december 2021

Bouwen aan een betaalbare Zutphense wooncarrière

In heel Nederland zijn er zorgen over het gebrek aan betaalbare woningen. Vooral voor starters en eenverdieners is het lastig om een huis te kopen. Ook in Zutphen is dit een van de grootste uitdagingen voor de komende tijd. 

Vier partijen in de Zutphense gemeenteraad (PvdA, SP, GroenLinks en Stadspartij) hebben daarom een initiatief raadsvoorstel geschreven. De raad gaat hier as maandag 13 december over beslissen.

Dit voorstel bevat goede instrumenten om dit probleem aan te pakken, maar slaat op een belangrijk punt de plank mis. Dat misslaan zorgt er voor dat dit voorstel zeker niet raadsbreed wordt omarmt. Dat is jammer, want deze grote uitdaging verdient een groot draagvlak in de raad. Zeker zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Kern van hun voorstel is dat in de gemeente Zutphen 50% van alle nieuwbouwwoningen een betaalbare woning moet zijn. Dat lijkt heel mooi en nobel, maar de betaalbaarheid wordt door de vier partijen gedefinieerd in een VON-prijs van €150.000 tot €200.000. Hierdoor bouwt Zutphen dan te eenzijdig en houdt onvoldoende rekening met de doorstroming op de woningmarkt die Zutphen nodig heeft.

Hoe bouwen we dan wel aan een goed en verstandig woningbeleid in Zutphen met voldoende starterwoningen voor onze inwoners? Ik noem vier verbeterpunten.

1. Denk en werk regionaal. Het woningprobleem is een landelijk probleem. We kunnen de uitdagingen niet alleen hiér oplossen, daarom moeten de percentages betaalbare starterswoningen regionaal worden afgestemd. Ook moet Zutphen geen eigen definitie van "betaalbaar wonen" gebruiken, maar aansluiten bij de landelijk gangbare definitie en dat betekent woningen tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van €325.000.

2. Zorg dat starterswoningen beschikbaar blijven voor starters. Nieuwe starterswoningen moeten ook door toekomstige starters gebruik kunnen worden. Laten we daarom leren van het verleden. Bijvoorbeeld van de Premie-A woningen uit de vorige eeuw. Deze waren ooit bedoeld als starterswoning, maar eigenlijk te groot gebouwd en daardoor ook als eengezinswoningen gebruikt. Hierdoor stokte de doorstroming op de woningmarkt.

3. Bouw aan de Zutphense wooncarrière. De starters van vandaag zijn de jonge gezinnen en doorstromers van morgen. Die doorstroomwoningen moet er dus ook zijn in Zutphen. Daarnaast moeten we senioren die hun eengezinswoning willen verruilen voor een kleinere woning niet vergeten. Daarom bouwen aan de Zutphense wooncarrière. 

4. Bouw starterswoningen voor eigen inwoners. Landelijk is er een wetswijzing in aantocht waarbij gemeenten in de toekomst ook een deel van de nieuwbouwkoopwoningen mogen toewijzen aan de eigen inwoners. De regels gelden voor woningen tot de grens van de NHG. Deze regels moeten ook in Zutphen gaan gelden.

Het College van B&W van Zutphen heeft op 20 oktober een helder memo over de gewenste ontwikkelingen op de Zutphense woningmarkt gepresenteerd. In een motie ga ik het College oproepen om dat voorstel uit te werken in een raadsvoorstel waarbij rekening gehouden wordt met de vier beschreven verbeterpunten. 

Alleen op deze manier bouwen we samen aan een evenwichtige gemeente.

 

Hein Brunsveld

Gemeenteraadslid CDA Zutphen-Warnsveld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.