21 december 2019

CDA blikt terug op 2019

Op de valreep van 2019 is het goed om even pas op de plaats te maken en terug te kijken op het afgelopen jaar. Voorzichtig kijken we ook al even over de jaarwisseling heen. Hoe kijkt het CDA Zutphen-Warnsveld terug op het afgelopen politieke jaar? Wat waren en zijn belangrijke aandachtspunten?

Door Hein Brunsveld, fractievoorzitter CDA Zutphen-Warnsveld

Het afgelopen jaar was geen gemakkelijk jaar. Het stond vooral in het teken van de lastige financiële positie van onze gemeente. Forse bezuinigingen konden daarom niet uitblijven. Voor een belangrijk deel vinden die plaats binnen het 'sociaal domein'. Het sociaal domein is de verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, leefbaarheid vergroten en participatie (het 'meedoen') in de maatschappij bevorderen. Denkt u aan zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. Als CDA pleiten wij ervoor om niet te bezuinigen op maatschappelijke en preventieve voorzieningen, zoals de bibliotheek en schulddienstverlening. Dit is het cement van onze samenleving. Het CDA is bang dat deze bezuinigingen over een tijdje als een boemerang terugkomen met grotere impact: de zogenaamde boemerang-bezuinigingen!

Bouwen aan vertrouwen

Op voorspraak van het CDA heeft de Zutphense Rekenkamercommissie gekeken naar het ontstaan van de enorme tekorten en waarom de gemeenteraad zich hierover zo overvallen voelde. Een rapport met duidelijke lessen en aanbevelingen volgde. Daarom hebben wij tijdens de algemene beschouwingen in juni gepleit voor 'Bouwen aan vertrouwen'. Want als er iets nodig is in de komende periode is dat vertrouwen. Vertrouwen in de veerkracht van onze gemeente, vertrouwen in de inwoners van Zutphen en Warnsveld en vertrouwen in het college. Het CDA heeft vertrouwen in onze inwoners en alle mogelijkheden die ze zelf zien en oppakken.

In het afgelopen jaar hebben we ook besloten dat de kermis op de markten blijft en niet verplaatst wordt naar de IJsselkade. Met onze motie 'Hondveilig Zutphen' zorgen we voor een beter hondenbeleid met aandacht voor hondveiligheid, een bijtprotocol en de mogelijkheid voor inwoners om zelf speelplekken voor honden in te richten.

Ook op het gebied van duurzame energie zijn stappen gezet. Er komt een zonnepark op de Revelhorst en de gemeenteraad heeft ingestemd met de plaatsing van drie windmolens in Eefde-West. Met dat laatste besluit hebben wij echter veel moeite. Niet omdat wij tegen windenergie zijn, integendeel zelfs, maar wel omdat de inwoners die het meest last hebben van deze molens de Zutphense gemeenteraad hier niet op kunnen bevragen of afrekenen. Zij wonen immers in de gemeente Lochem.

Ouderenzorg

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2019 hebben we besloten tot het opknappen van de Deventerweg. Over een tijdje wordt deze drukke weg veranderd in een fraaie allee. Een visitekaartje voor Zutphen. Daarnaast heeft het CDA in deze vergadering de noodklok geluid over de stijgende kosten van ouderenzorg. Er wordt veel gesproken over jeugdzorg, maar we mogen de zorg voor onze ouderen zeker niet vergeten. De kosten zullen de komende jaren stijgen door de vergrijzing, het beleid om mensen langer thuis te laten wonen en de mindere beschikbaarheid van mantelzorgers. Reden genoeg om hier ook volgend jaar veel aandacht aan te besteden.

Andere onderwerpen die volgend jaar zeker aan de orde zullen komen, zijn de Hanzehof en extra bezuinigen in de openbare ruimte (o.a. groenonderhoud, speeltuinen, wegen). Vooral de discussie over de Hanzehof zal de gemoederen wel eens flink bezig kunnen houden. Want de vraag of we in Zutphen nog wel een theater kunnen (of willen) betalen, moet echt beantwoord worden! Heeft u daar een mening of ideeën over? Geef het aan ons door, we horen het echt heel graag!

Maar nu eerst een korte periode van rust en bezinning. Ik wens u gezegende kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2020. En dat samen met de mensen die u lief zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.