10 april 2021

CDA dient motie in voor behoud van een volwaardig ziekenhuis

In het licht van de actuele ontwikkelingen vraagt CDA Zutphen-Warnsveld het college in een motie om zich maximaal in te zetten voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen en Gelre ziekenhuizen daarover indringend te bevragen. De motie roept het college op te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een volwaardig ziekenhuis voor Zutphen te behouden en hierover gesprekken aan te gaan met Gelre Ziekenhuizen, maar ook met toezichthouders, onafhankelijke deskundigen, eerstelijnszorgverleners en zorgverzekeraars. Hierbij zou het college ook nadrukkelijk de samenwerking moeten zoeken met omliggende gemeenten.

Vragen over het voortbestaan van een volwaardig ziekenhuis

Zoals u weet is er in Zutphen onzekerheid ontstaan over de toekomst van het ziekenhuis. Wethouder Mathijs ten Broeke is door Gelre ziekenhuizen benaderd voor een gesprek over een locatieprofileringstraject. Gelre ziekenhuizen heeft bevestigd dat het onderzoekt of het bepaalde zorg in Zutphen blijft aanbieden. CDA Zutphen-Warnsveld stelde het college begin maart al vragen over het voortbestaan van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen, inclusief de spoedeisende hulp. Met het verdwijnen van een spoedeisende-hulppost zou immers ook andere zorg in gevaar komen, zoals operatiekamers (OK), Intensive Care (IC) en verloskundige zorg. Met alle gevolgen van dien voor het welzijn en de werkgelegenheid in onze gemeente en de regio.

Raadsbrede en regionale steun

Onds raadslid Karin van Wamel is de initiatiefnemer van de motie, die inmiddels door alle raadsfracties in de Zutphense gemeenteraad wordt mede-ingediend.

Een motie met dezelfde strekking komt ook op de agenda in de gemeenten Lochem, Berkelland, Bronckhorst, Voorst en Brummen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.