09 maart 2020

CDA-fractie stelt vragen aan college over rotonde op kruispunt N346

CDA Zutphen-Warnsveld heeft vandaag, 9 maart 2020, vragen gesteld aan het college over de aanleg van een rotonde op de N346 (de weg Zutphen-Lochem) bij de kruising met de Almenseweg.

In de Stentor van 25 februari heeft het Zutphense college, bij monde van wethouder Matser, aangegeven hoe het aankijkt tegen een financiële bijdrage voor aanleg van een rotonde op de N346 (de weg Zutphen-Lochem) ter hoogte van de kruising met de Almenseweg. Deze kruising wordt wel de onveiligste verkeerssituatie van Gelderland genoemd. Er gebeuren daar regelmatig ongelukken. Fractievoorzitter Hein Brunsveld maakt zich hierover grote zorgen: "Vaak gaat het om ongevallen met alleen blikschade, maar ik ben bang dat er vroeger of later iets ergers gebeurt. Van deze verantwoordelijk ben ik me bewust. Het CDA juicht het daarom toe dat ook de provincie Gelderland nu aangeeft dat een rotonde op die plek een goede en verstandige oplossing is."

In het provinciale coalitieakkoord 'Samen voor Gelderland' is de fifty-fifty-benadering voor cofinanciering van dit soort projecten losgelaten en vervangen door de mooie omschrijving 'evenwichtige cofinanciering gericht op echt maatwerk'. Het maatwerkprogramma biedt mogelijkheden om de provinciale opgaven toch te realiseren.

Vragen aan het college:

  1. Is het college het eens met het CDA dat de betreffende kruising op dit moment zorgt voor te veel ongelukken, en dat aanpassing van de kruising noodzakelijk is?
  2. Op welke manier heeft het college contact met de provincie Gelderland op dit dossier?
  3. Wat is de huidige status van de voorbereiding van deze rotonde? Wanneer gaat de 'schop de grond in'?

De reactie van wethouder Matser:

"De wethouder is het eens met het CDA dat deze gevaarlijke kruising aangepakt moet worden. Recentelijk heeft de wethouder hierover gesproken met de Gelderse gedeputeerde. Hij heeft daarbij aangegeven dat, door de financiële situatie van de gemeente Zutphen, een financiële bijdrage vanuit de gemeente niet mogelijk is. Op dit moment wacht het college de reactie van de provincie af."

Voor CDA Zutphen-Warnsveld is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Wij blijven dit onderwerp op de voet volgen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.