27 juni 2014

CDA Zutphen-Warnsveld in nieuw college Zutphen

Ik mag de ChristenUnie en het CDA vertegenwoordigen in het nieuwe college

Mijn portefeuille heeft direct te maken met de leefomgeving van ons allemaal. Verkeer en vervoer. Openbare ruimte en stadsbeheer. Dat zijn zaken waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Wonen in een schone en groene stad is aantrekkelijk. In dit akkoord “Krachten Bundelen” leest u dat wij dit als college zeer belangrijk vinden. 'Het gaat om mensen' is mijn motto en dat ervaar ik ook bij mijn nieuwe collega’s. Er zijn al veel mooie initiatieven bij onze inwoners en daar moet aandacht voor zijn. Bewoners bouwden met elkaar een natuurspeelplaats en we genieten van een mooie stadsboomgaard die gezamenlijk wordt onderhouden. Deze stadsboomgaard is aangewezen als monument en dat is heel uniek. Ik wil de groenstructuren van Zutphen en Warnsveld behouden en waar mogelijk versterken.

Er wordt hard gewerkt in onze stad, want er komen twee mooie onderdoorgangen naar de Mars. Hierdoor zal het verkeer afnemen aan het Stationsplein en de Nieuwstad. Nooit meer lang wachten voor de spoorwegovergang, al ga ik de gezellige korte contacten tijdens het wachten missen.     

Onderwijs is zeer belangrijk in onze samenleving, daar krijg ik de verantwoordelijkheid voor. In onze gemeente hebben we een grote diversiteit aan onderwijs. Mede hierdoor is Zutphen een aantrekkelijke stad om in te wonen. Wij hebben in onze stad te maken met een redelijk hoog percentage voortijdige schoolverlaters en dat wil ik graag minstens een half procent naar beneden brengen. Dan komen we net onder het landelijk gemiddelde. Hierdoor vergroten we de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt aanzienlijk.   

Als wethouder wil ik dicht bij onze inwoners staan en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Dit college bestaat uit 5 personen. We hebben hierdoor de mogelijkheid om vaak tussen onze inwoners te zijn om te horen wat de mensen bezig houdt.  

In mijn portefeuille zitten nog meer prachtige zaken. Plattelandsontwikkeling en het Ecologische stadspark. Bij het park zien we al dat het werkt, inwoners samen met de gemeente. Wij gaan het doen met elkaar:  “Krachten bundelen” in Zutphen en Warnsveld! 

Klik hier voor het nieuwe collegeakkoord 'Krachten bundelen'!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.