03 maart 2014

CDA Zutphen-Warnsveld stelt vragen aan College over rondweg De Hoven

Het CDA Zutphen-Warnsveld maakt zich ernstige zorgen over de keuze van het tracé van de nieuwe rondweg rondom De Hoven. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben namelijk een voorkeur voor de zogenaamde ‘noordelijke variant’.  Alleen alle inwoners van Zutphen hebben een voorkeur voor de ‘zuidelijke variant’.

Om duidelijkheid te krijgen hebben wij schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.

Geacht College,

Alvorens wij u een aantal vragen willen stellen, schetsen wij de achtergrond van onze vragen.

Het is geen vraag óf er een rondweg rondom De Hoven moet komen, maar wel waar die moet komen. Binnen Zutphen zijn we eensgezind: de zuidelijke variant. Andere partijen, zoals Provincie, gemeente Brummen, en het Waterschap, zijn een iets andere mening toegedaan. Zij vinden een noordelijke variant wenselijk.

Politiek en bestuurlijk Zutphen lijkt eensgezind te zijn in haar keuze voor de zuidelijke variant, zeker met de raadsbreed aangenomen motie van medio juli in het achterhoofd. Vooral de geoptimaliseerde variant zoals die is aangedragen door het Actiecomité Noordtracé? Nee!, verdient alle steun en moet door de provincie serieus bekeken worden.

Op woensdag 5 februari heeft het CDA Gelderland de geoptimaliseerde zuidvariant op de agenda van Provinciale Staten gezet. Inhoudelijk is het onderwerp toen niet besproken, maar de gedeputeerde mevr. Biese, heeft toegezegd om met een notitie te komen. Afgelopen week is deze notitie gepresenteerd en hierin is duidelijk verwoord dat het, volgens Gedeputeerde Staten, niet zinvol is om de geoptimaliseerde zuidvariant verder te onderzoeken!

Naar aanleiding hiervan onze vragen:

1. Op 2 juli 2013 heeft Gedeputeerde Staten haar voorkeur uitgesproken voor de noordelijke variant. Het College van B&W heeft toen haar voorkeur voor de zuidelijke variant uitgesproken, maar tevens aangegeven een besluit voor het Noordalternatief niet te zullen aanvechten. Betekent dit, dat u vanaf dat moment al wist dat de zuidelijke variant geen reële optie meer was?

2. Op welke wijze heeft het College haar voorkeur voor de zuidelijke variant kenbaar gemaakt aan de Provincie?

3. Wat zijn uw overwegingen, met in het achterhoofd de wetenschap dat de noordvariant geen draagvlak binnen de Hoven heeft, om het besluit voor het Noordalternatief niet aan te vechten?

4. Op welke wijze heeft u bestuurlijk, ambtelijk en collegiaal overleg gevoerd met de gemeente Brummen om te komen tot de gewenste tracékeuze?

5. Als u vanaf medio juli 2013 al op de hoogte was van de schijnbare onmogelijkheid van een zuidtracé, waarom heeft u dat dan niet met zoveel worden gecommuniceerd? Veel bewoners en ook de leden van het Actiecomité leefden immers in de veronderstelling dat er nog mogelijkheden waren om te pleiten voor de zuidelijke variant.

6. Kunt u uw visie geven op de provinciale notitie omtrent het zogenaamde bewonersalternatief?

7. Wat kan en zal het College ondernemen om verder te pleiten voor de zuidelijke variant van de rondweg?

8. Welke rol ziet het College voor de Zutphense politieke partijen om hun invloed bij de Provincie aan te wenden om alsnog nader onderzoek voor de geoptimaliseerde zuidvariant te bepleiten?

Aangezien de notitie op woensdag 12 maart besproken wordt in de commissie MIE van Provinciale Staten, verzoeken wij u om een spoedige beantwoording van deze vragen.

Met vriendelijke groet,

Hein Brunsveld

Raadslid CDA Zutphen – Warnsveld

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.