04 juli 2021

Historische dag voor hoogspanningsleidingen

Vrijdag 2 juli 2021 is een historische dag geworden voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen (verkabelen) in Warnsveld en Zutphen. De gemeenteraad heeft namelijk raadsbreed de door het CDA Zutphen-Warnsveld geïnitieerde motie Hoogspanningskabels - aangaan verplichting ontwerpfase ingediend én aangenomen. Deze motie roept de wethouder op zo spoedig mogelijk contact op te nemen met TenneT en te starten met het uitvoeren van het basisontwerp. Dit is een belangrijk onderzoek want in het basisontwerp wordt een gedetailleerder beeld uitgewerkt van het tracé, de inpassing in de omgeving, eventuele knelpunten en meekoppelkansen. Daarnaast wordt een meer nauwkeurige kostenraming opgesteld van de verkabeling. De doorlooptijd voor het opstellen van het basisontwerp bedraagt 15 maanden (op basis van informatie uit de offerte van TenneT).

Tijdens de raadsvergadering op 2 juli heeft wethouder Laura Werger aangegeven om deze motie direct te gaan uitvoeren. Daarnaast heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er de komende jaren geld wordt gespaard of eventueel geleend wordt om het verkabelen te kunnen betalen. Bij de behandeling van de begroting voor het komende jaar in oktober/november wordt dit verder geregeld. Kortom echt een historische dag: nog nooit, na al die jaren, is het verkabelen zo dicht bij gekomen.

Voor het ondergronds brengen van de leidingen is veel geld nodig, maar verwachting ongeveer 4,5 miljoen. De gemeente Zutphen is in gesprek met de provincie voor een bijdrage in de kosten. Ook diverse lokale partijen zijn in gesprek met hun partijen in Arnhem. Zo ook het CDA Zutphen-Warnsveld. Namens de voltallige gemeenteraad heeft Hein Brunsveld ingesproken bij de vergadering van Provinciale Staten op 23 juni en gepleit voor een passende bijdrage in de kosten. In de komende week zal hierover meer duidelijk worden. Klik hier om de volledige inspreekreactie te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.