01 mei 2014

Motie: Zwembad met recreatieve functie

Het CDA Zutphen-Warnsveld maakt zich samen met de SP, Burgerbelang en de PvdA sterk voor een zwembad mèt recreatieve functie in Zutphen. Onderstaande motie zal op 19 mei worden ingediend:

"De gemeenteraad van Zutphen, in vergadering bijeen op 19 mei 2014.

Constaterende dat:

·         er op 10 maart 2014 een presentatie heeft plaatsgevonden voor een nieuw zwembad binnen de gemeente Zutphen;

·         het nieuwe zwembad breed gedragen wordt binnen de gemeenteraad;

·         het de wens van de gemeenteraad is dat een recreatie, instructie en wedstrijdbad  aanwezig zijn binnen het gepresenteerde nieuwbouwplan;

·         destijds de wethouder van sport de toezegging aan de gemeenteraad heeft gedaan om in het programma van eisen voor het nieuwe zwembad de conditie toe te voegen dat er in het basisontwerp rekening wordt gehouden met de toekomstige toevoeging van een glijbaan.

Overwegende dat:

a.  alle doelgroepen terecht moeten kunnen in de huidige opzet van het zwembad;

b.  er vanuit de samenleving kritiek is op het ontbreken van een recreatief deel voor de leeftijdsgroep van   8 tot 20 jaar;

c.  de functies van het nu voorgestelde zwembad zeer summier zijn en dat bepaalde doelgroepen hier niet terecht kunnen;

d.  eventuele wensen voor later, bijvoorbeeld een waterglijbaan, technisch zeer moeilijk inpasbaar zijn in dit plan waardoor er bij een latere toepassing van wensen veel extra kosten gemaakt moeten worden;

e.  de politieke partijen die nu betrokken zijn bij het coalitieoverleg de mogelijkheid om in de nabije toekomst alsnog een waterglijbaan aan het nieuwe zwembad toe te voegen serieus wensen te overwegen;

f.  wij veel signalen ontvangen dat het zwembad beter exploiteerbaar is als er een waterglijbaan in zit en het dus wenselijk is om nú al met deze mogelijke uitbreiding rekening te houden.

 

Verzoekt het college:

om het programma van eisen voor het basisontwerp per direct zo aan te laten passen, dat de toekomstige toevoeging van een waterglijbaan zo goedkoop mogelijk realiseerbaar is."

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.