26 november 2021

Vernieuwing binnen het CDA Zutphen-Warnsveld

Het bestuur van het CDA Zutphen-Warnsveld draagt Mark Purperhart (25) voor als lijsttrekker voor de  gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Hein Brunsveld, Karin van Wamel, Hendrik Haringsma  en André Nijenhuis stellen zich niet kandidaat. Deze keer gaat het CDA met haar verkiesbare  kandidaten dan ook voor volledige vernieuwing.  

Mark Purperhart geeft aan zich bijzonder vereerd te voelen dat het bestuur van zijn partij het  vertrouwen in hem heeft uitgesproken. Hij vindt het een grote, maar tevens mooie uitdaging,  aangezien hij nog relatief weinig vlieguren in de gemeentepolitiek heeft gemaakt. “Maar ik heb er  alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken en ik kijk vol enthousiasme naar de toekomst”, aldus  Purperhart. 

De vernieuwing bij het CDA is enerzijds ingegeven door het feit dat het bestuur jong talent graag een  kans wil geven. Anderzijds omdat bekende CDA-gezichten zich om verschillende redenen geen  kandidaat stellen.  

Zo heeft huidig fractievoorzitter Hein Brunsveld aangegeven niet verder te willen gaan als raadslid.  Hij is op dit moment bezig met zijn derde termijn in de lokale politiek. Brunsveld: “Een boeiende, een  inspirerende en soms vermoeiende tijd, maar vooral een tijd vol van voldoening”. Hij heeft zich met  enthousiasme ingezet voor onder meer De Hoven en heeft zich altijd sterk gemaakt voor  bijvoorbeeld het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in Warnsveld en Zutphen.  Brunsveld geeft aan dat “er voor alles in het leven een geschikte tijd is”. Hij kijkt met voldoening  terug op de afgelopen 12 jaar. Maar voor hem is het nu tijd om het stokje over te dragen, zijn energie  aan andere zaken te besteden en weer iets nieuws op te pakken.  

Een ander bekend gezicht dat van het toneel zal verdwijnen is Karin van Wamel. Van Wamel vindt  het na drie termijnen in de lokale politiek eveneens tijd om het stokje over te dragen aan de jongere  generatie. Van Wamel: “Ik heb het raadswerk altijd met veel plezier en inzet gedaan, maar nu is het  goed zo”.  

Verder zijn Hendrik Haringsma en André Nijenhuis als forumleden de afgelopen periode actief  geweest voor het CDA Zutphen-Warnsveld. “De afgelopen jaren in de lokale politiek waren  ontzettend leuk! Ik kijk terug op een hele mooie samenwerking in de fractie”, aldus Haringsma. Voor  hem is ontbrekende tijd de belangrijkste reden waardoor hij heeft moeten besluiten om te gaan  stoppen. Ook Nijenhuis heeft aangegeven zijn tijd anders te willen inzetten. 

Namens het bestuur van het CDA Zutphen-Warnsveld spreekt bestuursvoorzitter Anna Ermers veel  dank uit voor de enorme inzet van de vier fractieleden in de afgelopen jaren. Zij hebben veel voor de  lokale politiek en voor het CDA betekend. “Spijtig, maar begrip voor de keuzes die Hein, Karin, Hendrik en André voor zichzelf gemaakt hebben”, zegt Ermers. Tegelijkertijd ziet zij ook dat dit veel  kansen biedt voor nieuw talent. “Purperhart, een politiek talent die zich bewezen heeft met onder  meer het oprichten van een Jongerenadviesraad in Zutphen, is hier een mooi voorbeeld van.” 

De leden van het CDA Zutphen-Warnsveld zijn nu aan zet. Zij zullen tijdens de Algemene Leden  Vergadering op 15 december een beslissing nemen over de kandidaatstelling. Ermers: “Tegelijkertijd  kunnen de leden stemmen over de volledige kandidatenlijst en het concept Verkiezingsprogramma”. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.