Coby, bedankt

Onlangs hebben de fracties van het CDA en de CU afscheid genomen van Coby Pennings als wethouder. Door allerlei omstandigheden was dit er nog niet eerder van gekomen. Maar Coby verdiende nog een nadrukkelijk dankjewel voor haar inzet voor beide fracties. In het begin van haar periode als wethouder was het nog een beetje wennen en zoeken naar een vorm waarmee beide fracties konden werken. Maar dit lukte wonderwel. Niet in de laatste plaats door de bereidheid van Coby om (bijna) altijd beschikbaar en benaderbaar te zijn. Zo was Coby een graag geziene gast op de fractievergaderingen waar zij tekst en uitleg kon geven over de werkwijze van het college. En er werden ook zorgen gedeeld, want het politieke pad ging in Zutphen niet altijd over rozen.

Maar Coby bleef altijd positief ingesteld en was altijd bereid om zaken nog eens te heroverwegen of van een andere kant te bekijken. Daarbij kwam altijd weer haar grote hart en warme belangstelling voor mensen naar voren. Het ging nooit alleen om cijfers of besluiten. Coby bleef er altijd op hameren dat het gevolgen had voor inwoners van de gemeente. En ze was ook altijd bereid om ze persoonlijk te woord te staan. Vaak hoorden we haar op een bijeenkomst een relletje in de kiem smoren door de boze inwoner te vragen of zij hem of haar na de bijeenkomst even op mocht zoeken voor een persoonlijk gesprek. En zeker bij de inwoners van de gemeente stond Coby daardoor bekend als een warme en benaderbare wethouder die bereid was om te luisteren.

De ambtenaren vonden het soms maar lastig om voor Coby te werken. Ze was wars van allerlei poespas en wilde vooral dat zaken geregeld werden. Regelmatig riep ze de ambtenaren van een afdeling bij haar op kantoor. En dan vielen er geregeld uitspraken als: 'Kan dat nou niet een beetje vlugger?' of 'Hou nou eens op met die onzin!'. Maar zo kreeg ze de boel wel in beweging en kwam het wel van de grond. Ook als dat op een heel nieuwe manier moest, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van het park Helbergen.

Coby was een wethouder met visie. Dat kwam vooral tot uiting in haar portefeuille Wonen. Zij heeft hard gewerkt om de scheve demografische opbouw van Zutphen weer recht te trekken. Helaas kon ze er maar een klein begin mee maken, want nog lang niet iedereen zag dat de grote hoeveelheid sociale woningbouw een groot probleem op een ander vlak (Sociaal Domein) ging worden. Ze heeft geworsteld met het woningbouwcontingent en kreeg het voor elkaar dat er meer duurdere woningen gebouwd werden. Daardoor kwamen er meer inwoners die minder beroep op de sociale voorzieningen hoeven doen. Iets waar de nieuwe wethouders wat van kunnen leren!

Coby was een inspirerende wethouder. Ze deed haar werk met passie en veel persoonlijke aandacht en verloor nooit de mensen uit het oog. Coby, bedankt!

Tekst: Karin van Wamel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.