Motie Kinderpardon

Samen met GroenLinks is het CDA Zutphen-Warnsveld indiener van de motie Kinderpardon. Hiermee willen we een duidelijk signaal afgeven aan de onze inwoners in Zutphen en Warnsveld en aan onze vertegenwoordigers in Den Haag. Ook in deze tijd worden er kinderen het land uitgezet die hier geboren of op z'n minst sterk geworteld zijn. Dit levert hartverscheurende situaties op waarvan het CDA Zutphen-Warnsveld zich afvraagt of dit wordt bedoeld met een humaan asielbeleid.

Maar ook ontstaat hier een aantal dilemma's:

  • Een goed functionerend asielbeleid heeft een breed draagvlak in de samenleving nodig en daarom ook goede en zorgvuldige procedures.
  • We moeten díe mensen gastvrij ontvangen die werkelijk op de vlucht zijn en daarom kritisch zijn op hen uit de zogenaamde 'veilige landen' of de zogenoemde 'gelukzoekers'.
  • Hoe voorkomen we dat mensen die weigeren te vertrekken en procedures stapelen uiteindelijk  worden beloond? Sterker nog, dat kinderen dus als ticket door hun ouders kunnen worden gebruikt?

In deze zaak komen hoofd en hart bij elkaar. Het is niet alleen zaak om de regels volgens de letter te handhaven, maar juist ook om er barmhartig mee om te gaan. Daarom pleit het CDA Zutphen-Warnsveld  voor een versoepeling van de criteria van het Kinderpardon. Het gaat immers om mensen, om kwetsbare kinderen. Daarnaast moet de duur en de stapeling van procedures opnieuw tegen het licht gehouden worden.  Daarom willen we bij de staatsecretaris pleiten voor een zorgvuldige asielprocedure, zodat dit soort reparaties achteraf, waar we nu over praten, overbodig worden.

Formeel gaat de gemeenteraad niet over dit onderwerp, maar het is wel heel goed dat de Raad van Zutphen zich uitspreekt over maatschappelijk onrecht en een geluid van onmacht laat horen.

Het CDA Zutphen-Warnsveld is een 100% lokale partij. Wel met affiniteit met een landelijke partij. We lopen echter niet aan de leiband van Den Haag, maar hebben nuttige lijnen met Arnhem, Den Haag en Brussel. En deze gaan we dan ook voor dit onderwerp inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.