Windmolens in Eefde-West

Waarom heeft het CDA Zutphen-Warnsveld tegen de plaatsing van windmolens in Eefde-West gestemd? Ik neem u graag mee in onze overwegingen en dilemma's.

Want de plaatsing van deze windmolens is een enorm dilemma voor ons en ligt ons als CDA-fractie zwaar op de maag. Plat gezegd lijkt het er op dat je moet kiezen tussen:

  1. Je bent voor duurzaamheid, dus dan komen er windmolens in Eefde-West;
  2. Je bent tegen windmolens in Eefde-West en dus tegen duurzaamheid.

De waarheid is echter niet zo zwart-wit.

De noodzaak om over te schakelen op duurzame energiebronnen, om zo de afhankelijkheid van fossiele energiedragers te verminderen staat wat ons betreft buiten kijf. Dit is nodig om een leefbare wereld achter te laten.  Het woord Rentmeesterschap schrijven we bij het CDA-ZW met een hoofdletter R; het betekent voor ons dat we de wereld niet voor ons zelf hebben, maar de aarde alleen goed moeten beheren voor komende generaties; voor onze kinderen en kleinkinderen.

Maar oog hebben voor toekomstige generaties ontslaat ons er niet van om ook oog te hebben voor de huidige generatie; onze inwoners. En een aantal van deze inwoners, vooral de direct betrokkenen, zijn niet blij met de plaatsing van windmolens in Eefde-West.

In de afgelopen jaren is er ook een draagvlakonderzoek uitgevoerd. En de uitkomsten zijn niet heel verrassend. Veel inwoners zijn voor en een kleinere groep is tegen. Dat is wat mij betreft best logisch, want windmolens roepen bij veel mensen een NIMBY reactie op: Not in my backyard - niet in mijn achtertuin. En eerlijk gezegd begrijp ik dat heel goed. Ik heb persoonlijk ook niets tegen windmolens, wellicht geldt dit voor veel aanwezigen hier; maar dan wel op een fatsoenlijke afstand van mijn huis. 

Dus wat we ons besluit ook is, met de uitkomsten van het draagvlakonderzoek in de hand luisteren we altijd naar de mening van de inwoners. Alleen heeft de gemeente Lochem de uitkomsten van het onderzoek wel anders geïnterpreteerd dan de gemeente Zutphen.

Dan een ander dilemma: in de vorige collegeperiode was de wethouder van het CDA en CU verantwoordelijk voor dit onderwerp. Wij hebben de besluitvorming altijd gesteund en voelen de plicht voor een betrouwbare overheid, maar als we nu kijken naar de oorspronkelijke plannen, ideeën en uitgangspunten dan is er wat ons betreft wel het één en ander veranderd.

IJsselwind had als oorspronkelijk idee om een soort dorpsmolen te plaatsen, die echt van de buurt is en waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de buurt. Ik vind dat oprecht een goede en mooie insteek. Een gedeelte van de winst komt in de huidige plannen nog steeds ten goede aan de omgeving, maar als de buurt of het dorp er zelf echt  anders over denkt, moet de molen er dan wel komen? Moeten die plannen dan worden doorgezet? Voor een goed rendement moeten de molens ook hoger worden dan in de eerste plannen waren bedacht; nu zo'n 185 meter. En ik begrijp dat, want als er veel geld, ook publiek geld middels subsidies, geïnvesteerd moet worden, dan moet dat wel renderen. Maar met deze hoogte staan we verder van de oorspronkelijke plannen.

Op de vierde plaats: mogen we voor het halen van de Zutphense duurzaamheidsdoelstellingen onze buren opzadelen met de negatieve effecten? Want dat is wat feitelijk gebeurt met plaatsing van deze windmolens op de rand van de gemeentegrens. Is het chic om inwoners met windmolens op te zadelen die daar hun gemeenteraad niet op kunnen afrekenen?

Als ik deze dilemma's zo noem, dan lijkt het of er een andere wind bij CDA waait. Dat is echter niet het geval, wel is er sprake van voortschrijdend inzicht. Wat moeten we dan wel doen?

Voor de plaatsing van windmolens is draagvlak nodig. En dat draagvlak hebben we niet alleen nu, maar vooral de komende jaren enorm nodig, want er komt een enorme opgave op ons allen af. Die opgave gaat straks landen in de RES, de Regionale Energie Strategie. Deze naam zegt het al: het is een regionale strategie. En daarin ligt ook de oplossing voor deze materie. Het plaatsen van windmolens moet regionaal bekeken worden zodat niet de ene gemeente molens toestaat terwijl de buurgemeente er tegen is en last van heeft.

Een andere oplossing om het NIMBY-effect te verminderen heeft te maken met de afstand van de molens tot aan woningen. We hanteren in Nederland een afstand van 400 meter van windmolen tot woning.  In Duitsland en Denemarken bijvoorbeeld worden andere afstanden gehanteerd, tot wel 10 maal de tiphoogte. In het Zutphense geval is dat dan een afstand van 1800 meter. In mijn optiek schept dat een heel ander draagvlak

Wat ik daarnaast een zorgelijke ontwikkeling vind, is dat het plaatsen van deze windmolens, op deze locatie, meer energie lijkt te kosten (van initiatiefnemers, gemeente, tegenstanders) dan dat de molens uiteindelijk gaan opleveren. We moeten zuinig zijn met onze menselijke energie, zeker ook binnen de gemeente Zutphen.

Tot slot: Ik heb de indruk dat de plaatsing van deze drie windmolens volgens de letter van de huidige wet best mogelijk is. Alleen kijkt het CDA in dit geval niet alleen de regels, maar laten we ook ons hart spreken. En dat hart zegt; windmolens prima, alleen niet zo dicht bij de huizen van onze buren en daarom geen plaatsing van windmolens in Eefde-West.

Hein Brunsveld, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.