Eenzaamheid onder oudere mensen is een groot probleem. CDA Tweede Kamerlid Lenny Geluk is zeer begaan met het lot van die eenzame ouderen. Zij heeft daarom een actieplan geschreven om dit probleem aan te pakken. Het plan bevat een aantal praktische oplossingen om elkaar te helpen, zodat mensen zich minder eenzaam hoeven te voelen. Zo wil zij laten zien dat er meer mogelijk is dan men soms denkt of durft.

In haar plan stelt Lenny Geluk de volgend punten voor:

1)    Standaard huisbezoeken afleggen aan mensen die 75 jaar worden.
2)    Activiteitenfolders verspreiden bij de huisarts en als insteekfolder bij huis-aan-huisbladen.
3)    Diversiteit van activiteiten aanbieden: koffieochtenden, bingo, boekenclubs.
4)    Actieve rol kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties.
5)    Jongeren die aan ouderen binnen dezelfde gemeente les geven over computer en I-pad.
6)    Organiseer in de wijk een koffie inloopochtend, of bij iemand in de straat.
7)    Zet eenzaamheid op de agenda en houd het op de agenda van gemeenteraad en college.
8)    Gebruik de bibliotheek als ontmoetingsplaats om te lezen en internetten.
9)    Stuur een handgeschreven kaartje, een klein maar mooi gebaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.