Tweede Kamerlid Lenny Geluk-Poortvliet (74) hield donderdagavond in de Tweede Kamer haar ‘maidenspeech’. Dat deed ze tijdens een dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum. Uit die ranglijst blijkt dat Nederland in het Global Gender Gap Report is gedaald naar de 32de plaats.

Tijdens het persoonlijke gedeelte van haar inbreng vroeg Geluk in het bijzonder aandacht voor de positie van ouderen in onze samenleving: “Nog te vaak merk ik dat ouderen worden weggezet als aparte groep, waaraan ook allerlei problemen gekoppeld worden. Ik wil helpen dat beeld te doorbreken en te laten zien dat het niet klopt. Vele senioren zijn zeer vitaal en bij de tijd. (…) Wat mij betreft zijn ouderen een heel gewoon, te respecteren onderdeel van de maatschappij. Bij diversiteit hoort ook een verschil in leeftijdsopbouw. In de eerste plaats moeten senioren dit zelf beseffen en daar ook naar handelen. Door te blijven participeren in de samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Gelukkig blijven steeds meer senioren tegenwoordig actief. Ik wil hierin ook een voorbeeld zijn. Mijn inzet voor de komende jaren zal zijn om actief te werken aan een ander beeld over ouderen. Ik noem het de kunst van het verouderen.”

Binnenkort komt de minister met een emancipatienota. Geluk vroeg de minister om in die nota ook in te gaan op de emancipatie van ouderen. Wordt bijvoorbeeld bij het bestrijden van discriminatie in sollicitatieprocedures ook gewerkt aan het tegengaan van discriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt? En zo ja, hoe? En zijn er ook internationale vergelijkende onderzoeken beschikbaar waarin we kunnen vergelijken hoe goed (of slecht) we het doen op het gebied van ouderenparticipatie?

Ze sloot haar maidenspeech af met de woorden: “Er verandert voortdurend veel. Het is de taak van ons als Kamerleden om ons werk te doen wat bij deze tijd past. Dat is voortdurend aanpassen aan de tijd.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.