Het CDA hecht veel waarde aan cultuur, juist in deze tijd waarin men geen musea of concerten kan bezoeken. Het kabinet is met voorstellen bezig om de culturele en creatieve sector te ondersteunen, want ook deze sector heeft zwaar te lijden onder de coronamaatregelen. Daarom heeft cultuurwoordvoerder Lenny Geluk de regering via een motie verzocht om in overleg met de sector te kijken naar passende alternatieven, zoals online lessen voor klassen en snellere digitalisering van collecties.
 
Geluk: ”De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn ingrijpend maar noodzakelijk. De culturele en creatieve sector helpt ons met allerlei initiatieven door de coronacrisis heen. Daarom is het aan ons allemaal om de culturele en creatieve sector door de coronacrisis heen te helpen.”
 
Erfgoed
Nederland kent een rijk geschakeerd netwerk van culturele instellingen en organisaties, van het Rijksmuseum en het Concertgebouworkest tot en met de dorpshuizen en harmonieorkesten. Geluk: “Maar vergeet ook ons erfgoed zoals kastelen niet, waar ze nu de inkomsten uit bruiloften en partijen missen. Wij maken ons daarnaast ook zorgen over het immateriële erfgoed, of beter: het levend erfgoed. Veel grote evenementen zijn afgelast of uitgesteld: de Passiespelen in Tegelen, Zomercarnaval in Rotterdam, alle bloemen- en fruitcorso’s. Die diversiteit mag in deze tijd niet verloren gaan. Dat vraagt om snelle, misschien wat grofmazige maatregelen op korte termijn, maar ook om weldoordacht maatwerk op de langere termijn.”
 
Regionale spreiding
Het kabinet wil dat een deel van de extra middelen wordt ingezet om te investeren in de vitale regionale infrastructuur. Dat geld gaat via de Rijkscultuurfondsen naar een beperkt aantal cruciale regionale musea, podia en filmtheaters. Dat riep bij Geluk de vraag op wat de minister nou precies bedoelde met die vitale regionale infrastructuur. “Regionale musea, podia en filmtheaters zullen zich bezorgd afvragen of zij in die definitie wel ‘cruciaal’ mogen heten en wat dat betekent voor hun voortbestaan.”
 
Extra voorwaarde

Ook bij een andere maatregel had Geluk vraagtekens. Voor instellingen die vitale onderdelen van de regionale infrastructuur zijn, geldt namelijk als extra voorwaarde dat de gemeente of provincie ook een extra bijdrage moet geven. De CDA’er was benieuwd hoe de minister die voorwaarde vorm wilde geven. “We moeten voorkomen, dat het Rijk aan de ene kant en de gemeente of de provincie aan de andere kant rustig afwacht tot de andere partij met ondersteuning over de brug komt, en er dus uiteindelijk niets gebeurt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.