Als gevolg van het vertrek van Martin van Rooijen (50plus) naar de Eerste Kamer is de 75-jarige CDA’er Lenny Geluk nu het oudste Tweede Kamerlid.  

Volwaardig meedoen Met plezier las ik het nieuwsbericht dat Ankie Broekers-Knol de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt. Haar leeftijd (72) stond er ook bij. Ik vind het fantastisch. We lijken eindelijk van het idee af dat iemand te oud of te jong is. Haar levenservaring kan juist veel toevoegen. Soms heb je valkuilen eerder in de gaten en daar kan je anderen voor behoeden. In het kabinet kan zij een stabiliserende rol spelen. 

Een horizontale vertegenwoordiging in de Kamer of in het kabinet is in mijn ogen cruciaal. Ik heb het idee dat sinds ik in de Tweede Kamer ben gekomen mensen denken ‘dat kan dus ook gewoon.’ Anderen houden hun adem in en vragen mij of ik het wel vol kan houden en of ik niet te snel moe ben. Dat is een beeld waarin ik mij totaal niet herken en dat hebben de mensen langzamerhand wel in de gaten. Ik doe als oudere volop mee en ik merk dat er in de fractie op alle thema’s aandacht is voor ouderen. In het begin moest ik woordvoerders daar nog weleens aan herinneren. Inmiddels is het de norm geworden. 

Als oudste Kamerlid zie ik het ook als taak om jongeren iets mee te geven. In de jachtige wereld van nu vind ik historisch besef bij de nieuwe generatie van groot belang. Het is waardevol dat belangrijke geschiedenisverhalen worden doorverteld. Om die reden heb ik mij onlangs druk gemaakt over de herijking van de Nederlandse canon. Die moet los staan van politieke inmenging en voorkeuren. De minister probeerde er toch een soort politiek boodschappenlijstje in te fietsen. Dan ben je bij mij echt aan het verkeerde adres. 

Ik blijf mij inzetten voor toegankelijke zorg. Mensen die een beroep op de WMO moesten doen, kregen vaak te maken met hoge kosten en een wirwar aan regels. Daarom heb ik er een tijdje geleden voor gepleit om die kosten samen te voegen tot één abonnementstarief. Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten betalen met dit abonnementstarief 19 euro per maand. Dat is veel minder dan de afzonderlijke kosten die ze eerst moesten betalen. Het is een maatregel die ervoor zorgt dat zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar blijft. Ik zie dat als een opdracht waar we samen aan moeten blijven werken. 

Wat ik mooi vind aan het CDA is dat wij geen belangengroepering zijn, maar een partij waar iedereen bij mag horen. Ik vind het verkeerd om ouderen als een aparte groep te verbijzonderen, want we staan er niet alleen voor. Wat ik juist graag wil laten zien, is dat we volwaardig meedoen. Het leven is ons gegund. We zijn niet een groepje dat ook nog even wat mag zeggen. Ouderen moeten zichzelf niet afzonderen. We weten allemaal hoeveel Hannie van Leeuwen ook op latere leeftijd nog voor ouderen heeft gedaan. Maar tegelijkertijd zie ik ook het werk dat onze jongeren van het CDJA verzetten. Ruimte voor jong en oud bij politieke partijen geeft een meerwaarde. Ik ben blij dat onze partij daar oog voor heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.