Op 18 januari bracht Lenny Geluk een werkbezoek aan Cardia, een christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden. Cardia is een kleinschalige organisatie die zorg verleent en ondersteuning biedt vanuit de visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die past bij de levenswijze en het levensverhaal van de cliënten. Het werkbezoek vond plaats in ontmoetingscentrum Tabitha in Loosduinen.

Lenny heeft koffie gedronken en geluncht met de bewoners, en deelgenomen aan het beweegprogramma voor de cliënten van het ontmoetingscentrum. Daarna ging zij in gesprek over de Wmo, met een drietal mensen van Cardia, mevrouw Bertels, bestuurder, de heer de Jong, manager Zorg Thuis en mevrouw Wolthers, programmacoördinator en casemanager PG.

Na een korte inleiding van Lenny over haar rol als Tweede Kamerlid met betrekking tot de Wmo en de verantwoordelijkheden die bij de gemeenten liggen, ging het gesprek de diepte in en kwamen de knelpunten ter sprake waar Cardia tegenaan loopt.

• Het eerste knelpunt is de administratieve last die Cardia ervaart, als gevolg van het feit dat er drie financieringsstromen zijn binnen de zorg en dienstverlening aan thuiswonende ouderen: de WLZ, ZVW en Wmo.
• Ten tweede: een ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen is een prachtige voorziening om ouderen lang thuis te laten wonen. Het is bovendien goedkoop. De dagvergoedingen komen weliswaar uit de Wmo en WLZ, maar de financiering is ondanks de diverse vergoedingen niet rond te krijgen. Dit belemmert de groei van dergelijke centra in de stad. De complexiteit van ons zorgstelsel maakt dat ‘best practices’ niet doorbreken.
• Er is een lange wachttijd tussen aanvraag en toekenning van een RM (rechterlijke machtiging). Dit geeft risicovolle situaties in de thuissituatie.
• Ook is er onvoldoende kennis van zaken bij Wmo-ambtenaren waardoor cliënten geen volledige ondersteuning ontvangen.
• De aanbestedingen binnen het sociaal domein werken verstorend op de zorgverlening.
• Kenmerkend voor de Wmo-producten is dat er onvoldoende financiering voor is, naast een beperkte visie. Bij zwaardere zorg is altijd sprake van overlappende zorggebieden, wat niet leidt tot optimale oplossingen doordat het systeem een geïntegreerde aanpak belemmert.

Lenny gaf aan blij te zijn met deze input uit de praktijk, en alle punten mee te nemen naar de Tweede Kamer, om serieus te gaan kijken hoe de politiek kan bijdragen aan oplossingen voor deze problemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.